Oročena štednja

Šta?

Oročena štednja u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima, britanskim funtama ili ruskim rubljama.

Kako?

Na oročenu dinarsku i deviznu štednju dobijate kamatu koja Vam se isplaćuje na kraju perioda oročenja.

Zašto?

Štedite po povoljnim kamatnim stopama u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja.

O oročenoj deviznoj i dinarskoj štednji
Veliko iskustvo Sberbanke u poslovima štednje sticano je vise od 170 godina. Danas poslujemo u 16 zemalja Evrope i Azije, a naši štedni proizvodi su prepoznati od klijenata kao fleksibilni, originalni i prilagodjeni potrebama različitih ciljnih grupa klijenata.

Ukoliko raspolažete sumom novca koju želite da sačuvate, a ne planirate da je koristite u određenom periodu, preporučujemo Vam da novac oročite. Na ovaj način obezbedjujete prinos (kamatu) na oročena sredstva, njihovu sigurnost i dostupnost.

Na oročenu dinarsku i deviznu štednju na kraju perioda oročenja dobijate kamatu, a sredstva će se oročiti na isti period po kamatnim stopama važećim na dan reoročenja.

Nudimo Vam široku lepezu štednih proizvoda, povoljne kamatne stope u skladu sa iznosom, valutom i trajanjem oročenja kao i pomoć u izboru proizvoda koji odgovara Vašim potrebama. Na raspolaganju vam je oročena štednja u dinarima, evrima, švajcarskim francima, američkim dolarima, britanskim funtama ili ruskim rubljama, kao i periodi oročenja u trajanju od 1 do 36 meseci.

Dinarska oročena štednja
Devizna oročena štednja u eurima (EUR)
Reprezentativni primer
Napomene


 


Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909 ili 0700 700 800.