Domaći platni promet

Šta?

Brza i kvalitetna bankarska usluga realizacije dinarskih plaćanja po svim osnovama u okviru domaćeg platnog prometa.

Kako?

Na raspolaganju su Vam sve vrste gotovinskih uplata i isplata, a na Vama je da odaberete način saradnje u skladu sa Vašim potrebama.

Zašto?

Zbog toga što Vam nudimo maksimalnu sigurnost i efikasnost prilikom izvršenja svih instrumenata platnog prometa.

"Obaveštavamo Vas da će Sberbank Srbija a.d. naplaćivati naknadu za izvršenje naloga za prenos u dinarskom platnom prometu u skladu sa važećim Tarifnikom i Opštim uslovima pružanja platnih usluga, te će platni nalog biti izvršen ukoliko platilac obezbedi dovoljno novčanih sredstava za izvršenje naloga i pripadajuće naknade."


O domaćem platnom prometu
Međubankarski kliring u devizama