Dozvoljeni minus za mala preduzeća

Šta?

Dozvoljeni minus po tekućem računu je namenjen održavanju tekuće likvidnosti .

Kako?

Sve informacije o uslovima i pogodnostima kreditiranja, kao i ostalim uslugama namenjenim malim preduzećima i preduzetnicima, možete dobiti od savetnika za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji Vas očekuju u Sberbank ekspoziturama.

Zašto?

Ovakav vid pozajmice predstavlja idealno rešenje za zadovoljenje kratkoročnih potreba za finansijskim sredstvima, jer omogućava trenutni pristup novčanim sredstvima do visine ugovorenog dozvoljenog prekoračenja.

Podnesite zahtev za dozvoljeni minus za mala preduzeća

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za dozvoljeni minus. Podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
O dozvoljenom minusu