Poslovanje sa poljoprivrednicima

Šta?

Ponuda kredita i ostalih bankarskih usluga namenjenih poljoprivrednicima.

Kako?

U ekspoziturama Sberbank očekuju Vas savetnici za rad sa poljoprivrednicima koji će vam pružiti sve informacije i savete o kreditiranju i ostalim bankarskim uslugama.

Zašto?

Zbog toga što je naša jedinstvena ponuda kredita za poljoprivrednike sa fiksnom dinarskom kamatnom stopom idealno rešenje za planiranje troškova i uvećanje profita.