Poslovanje sa preduzetnicima

Šta?

Ponuda kredita i ostalih bankarskih usluga namenjenih svim kategorijama preduzetnika (preduzetnici sa dvojnim i prostim knjigovodstvom, paušalno oporezovani preduzetnici, privatni doktori, advokatske kancelarije, konsultantske agencije).

Kako?

U ekspoziturama Sberbanke očekuju Vas savetnici za rad sa malim preduzećima i preduzetnicima koji će vam pružiti sve informacije i savete o kreditiranju i ostalim bankarskim uslugama namenjenim preduzetnicima.

Zašto?

Zbog toga što je naša jedinstvena ponuda kredita za preduzetnike sa fiksnom dinarskom kamatnom stopom idealno rešenje za kontrolu troškova, planiranje Vaših prihoda i uvećanje profita.