Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba

 Pokrenite Vaš biznis!

Prednosti

Kredit namenjen je za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava

Fiksna kamatna stopa i za kredit indeksiran u evrima

Brza i jednostavna procedura


Pregled uslova

  • Obezbedite brzo i povoljno neophodna sredstva za Vaš biznis
  • Iznos kredita i sredstva obezbeđenja u zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta
  • Period otplate od 13 do 24 meseca
  • Krediti u RSD i indeksirani u EUR
  • Fiksna kamatna stopa bez obzira na valutu
  • Nominalna kamatna stopa od 7,60% za kredite u RSD i od 6,10% za kredite indeksirane u EUR
  • Obrada kreditnog zahteva do 1,5% iznosa kredita, minimalni iznos 6.000 RSD (visina naknade zavisi od iznosa kredita)

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer RSD
Iznos kredita 800.000 RSD
Rok otplate 10.95% fiksna
NKS na godišnjem nivou
20.72%
EKS na godišnjem nivou 9.32%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.149.348,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Naknada za obradu zahteva:1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 19.08.2016.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.08.2016.godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer EUR
Iznos kredita 800.000 RSD
Rok otplate 10.95% fiksna
NKS na godišnjem nivou
20.72%
EKS na godišnjem nivou 9.32%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.149.348,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Naknada za obradu zahteva:1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 19.08.2016.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.08.2016.godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Dugoročni kredit za finansiranje tekućih poslovnih potreba

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).