Kredit za kupovinu vozila i opreme

 Obnovite svoj vozni park!

Prednosti

Kredit za finansiranje ulaganja u proširenje proizvodinih kapaciteta i nabavke novih ili polovnih vozila

Kredit u RSD i u EUR

Brza i jednostavna procedura


Pregled uslova

  • Kupovina opreme ili novih/ polovnih vozila
  • Krediti u RSD ili indeksirani u EUR
  • Rok otplate do 84 meseca, uz mogućnost grejs perioda od 6 meseci
  • Učešće minimum 20%
  • Otplata kredita u jednakim mesečnim anuitetima
  • Nominalna kamatna stopa za kredite u RSD od 7,45% u prvih 60 meseci, nakon toga 4,15% + 3M BELIBOR. Kamatna stopa za kredite indeksirane u EUR od 5,95% + 3M EURIBOR
  • Obrada kreditnog zahteva do 1,5% iznosa kredita, minimalni iznos 6.000 RSD (visina naknade zavisi od iznosa kredita)

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer RSD
Iznos kredita 1.500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
7.45% u prvih 60 meseci, nakon toga 4.15% + 3M BELIBOR
EKS na godišnjem nivou 12.30%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.931.687,78 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko:30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva:1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):210 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 24.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 01.03.2017.godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer EUR
Iznos kredita 10.000 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
5.95% + 3M EURIBOR
EKS na godišnjem nivou 11.36%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 12.161,89 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko:30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva:1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.03.2017. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 22.02.2017. godine iznosi -0,330. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Kredit za kupovinu vozila i opreme

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).