Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe

 Nova vozila iz GAZ grupe

Prednosti

Beskamatni kredit na rok do 24 meseca ili mogućnost odobrenja kredita na rok do 84 meseca

Kredit može biti odobren u RSD ili EUR

Idealno rešenje za kupovinu novih vozila uz fiksnu kamatnu stopu u prvih 60 meseci za kredite u dinarima iz asortimana Gaz


Pregled uslova

 • Krediti za kupovinu vozila iz asortimana Gaz grupe
 • Iznos do 15,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Krediti u RSD i indeksirani u EUR
 • Rok otplate do 24 meseca
 • Otplata kredita u jednakim mesecnim anuitetima
 • Minimalno učešće 20%
 • Obrada zahteva 0,5%

Specijalna ponuda na rok do 84 meseca

 • Krediti za kupovinu vozila iz asortimana Gaz grupe
 • Iznos do 15,000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
 • Krediti u RSD i indeksirani u EUR
 • Rok otplate do 84 meseca
 • Nominalna kamatna stopa 8.00% fiksna u prvih 60 meseci, nakon toga 4.70% + 3m BELIBOR za kredite u RSD. Nominalna kamatna stopa 6.45+3M EURIBOR za kredite indeksirane u EUR
 • Otplata kredita u jednakim mesecnim anuitetima
 • Minimalno ušešće 20%
 • Obrada zahteva 0,5%

Reprezentativni primeri

Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe u RSD - bez kamate
Iznos kredita 1.500.000 RSD
Rok otplate 24 meseca
NKS na godišnjem nivou
0%
EKS na godišnjem nivou 5.14%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.500.000,00 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknade sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.
Ponuda važi do 30.06.2017. godine. Kompletan asortiman ponuda možete pogledati putem linka
www.gaz.rs

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe u EUR - bez kamate
Iznos kredita 10.000 EUR
Rok otplate 24 meseca
NKS na godišnjem nivou
0%
EKS na godišnjem nivou 4.23%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 15.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknade sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.
Ponuda važi do 30.06.2017. godine. Kompletan asortiman ponuda možete pogledati putem linka www.gaz.rs

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe u RSD
Iznos kredita 1.500.000 RSD
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
8.00% u prvih 60 meseci, nakon tog perioda 4.70% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 12.67%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.966.529,68 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknade sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 03.01.2017.godine. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.
Ponuda važi do 30.06.2017. godine. Kompletan asortiman ponuda možete pogledati putem linka www.gaz.rs

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe indeksiran u EUR
Iznos kredita 15.000 EUR
Rok otplate 84 meseca
NKS na godišnjem nivou
6.45% + 3m Euribor
EKS na godišnjem nivou 9.97%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 18.548,49 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 600 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.5%
- Administriranje kreditne partije (godišnje): 1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknade sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.03.2017.godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 22.02.2017. godine iznosi -0.330. Na visinu EKS utiču i ročnost i eventualna dodatna obezbeđenja.
Ponuda važi do 30.06.2017. godine. Kompletan asortiman ponuda možete pogledati putem linka www.gaz.rs


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Kredit za kupovinu vozila iz asortimana GAZ grupe

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).