Veliki umovi sa istraživačkim duhom.

Sberbank je na jedinstvenoj poziciji. Uspostavljamo novu, inovativnu banku, gradimo mostove poslovanja prema zemljama Centralne i Istočne Evrope.

O Sberbank
Kao važan deo najveće, najbrže rastuće i dinamične bankarske organizacije na svetu Sberbank teži da bude prepoznata kao organizacija koja postavlja nove standarde i kao neko ko postaje lider u bankarstvu u zemljama Centralne i Istočne Evrope. | više

Mogućnosti pred vama!
Sberbank traži ljude koji veruju u sebe i teže da unaprede karijeru, talente koji žele da stvore nešto novo i pokažu strast kroz istraživački duh. | više

Naša ponuda
Naša kompanija konstantno raste i otvara nove mogućnosti za dinamične, strastvene pojedince koji su spremni da grade našu banku sa nama. | više