Nabavke

Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA:

Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za nabavku Cisco router & Cisco switch


Broj tendera: 75-17 IT
Rok za dostavu ponude: 24.10.2017. do 15:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavkuNAZIV TENDERA:

Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za nabavku servera i SSD diskova (Lenovo,HP,Huawei)


Broj tendera: 72-17 IT
Rok za dostavu ponude: 24.10.2017. do 15:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku


NAZIV TENDERA:

Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za nabavku PC monitora model HP EliteDisplay E232, 23" IPS Wide 1920x1080 FHD 16:9 250 cd/m2, HDMI, VGA, DisplayPort. Količina 120 komada.


Broj tendera: 74-17 IT
Rok za dostavu ponude: 20.10.2017 do 15:00h

Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku