Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude: Napredni web hosting za potrebe novog Sberbank sajta
Broj tendera: 54-17 IT
Rok za dostavu ponude: 13.07.2017. 13:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izvođenje građevinskih radova u lokalu objekta RODA Megamarket, Omladinskih brigada, N.Beograd
Broj tendera: 53-17 FSM
Rok za dostavu ponude: 11.07.2017. 13:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za uvođenje WiFi interneta u ekspoziture banke
Broj tendera: 51-17 IT
Rok za dostavu ponude: 10.07.2017. 14:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za EMC Licence Networker Faststart 10
Broj tendera: 52-17 IT
Rok za dostavu ponude: 10.07.2017. 13:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za ranu naplatu potraživanja
Broj tendera: 48-17 ECD
Rok za dostavu ponude: 30.06.2017. 15:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za softversko resenje Application for Money Laundering AML
Broj tendera: 46-17 COM
Rok za dostavu ponude: 27.06.2017. 14:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za izradu namestaja za Sales Corner
Broj tendera: 50-17 FSM
Rok za dostavu ponude: 22.06.2017. 12:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku