Sberbank Srbija a.d. u skladu sa svojom politikom razvoja, ekspanzije, transparentnog poslovanja i unapređenja odnosa sa postojećim i budućim saradnicima i dobavljačima, na ovoj strani objavljuje sve nabavke vezane za poslovanje banke, putem javnog upita.

Da bi dobavljač dobio tendersku dokumentaciju potrebno je da prvo popuni zahtev za dostavu dokumentacije.

Sberbank Srbija a.d. ima diskreciono pravo da odlučuje da li dobavljač ispunjava sve uslove u skladu sa tehničkim i komercijalnim uslovima, a u skladu sa internom regulativom i shodno tome mu pošalje ili ne tendersku dokumentaciju.

Elektronska trgovniska platforma za tenderske postupke

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za Cisco Partner Support 24x7x4 za Cisco mrežne uređaje
Broj tendera: 21-17 IT
Rok za dostavu ponude: 04.04.2017. 15:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku

NAZIV TENDERA: Poziv za dostavu ponude za izbor dobavljača za vršenje usluge eksterne komunikacije i odnosa sa medijima
Broj tendera: 20-17 MC
Rok za dostavu ponude: 31.03.2017. 15:00
Da biste dobili tendersku dokumentaciju molimo vas da popunite
zahtev za dostavu dokumentacije za nabavku