Osnovni tekući račun obuhvata Vaš dinarski i devizni račun i omogućava Vam da lako upravljate Vašim mesečnim primanjima. Uz ovaj paket besplatno dobijate MasterCard debitnu karticu.

Saznajte više
Minimalni iznos

Dinarski i devizni račun

Period oročenja

MasterCard
debitna kartica

Isplata kamate

SMS obaveštenja**

Isplata kamate

Trajni nalog

Isplata kamate

Mogućnost osiguranja od nepredviđenih okolnosti

**SMS notifikacija pokriva prilive na račun kao i (odliv) korišćenje kartice na iznose veće od 1.000 RSD.

Jednostavno tekući račun je račun sa uvek dostupnim uslugama koje čuvaju Vaš kućni budžet i štede Vaše vreme, a dobijate i MasterCard Standard kreditnu karticu za kupovinu na rate bez kamate. Tu je i sve što očekujete od paketa tekućeg računa: dinarski i devizni račun, debitna kartica, SMS obaveštenja zatransakcije preko 1.000 RSD, trajni nalog i Sberbank Online usluga.

Saznajte više
Minimalni iznos

Jedinstvene i besplatne 24/7 usluge

Period oročenja

MasterCard
kreditnakartica

Isplata kamate

Sberbank Online
elektronsko bankarstvo

Isplata kamate

Dobro jutro
štednja

Isplata kamate

Mogućnost osiguranja od nepredviđenih okolnosti

Jednostavno+ tekući račun je upotpunjen besplatnim 24/7 uslugama uz koje štedite Vaše vreme i novac, Sberbank Online uslugom, kao i Dobro jutro štednjom sa oročenjem novca preko noći. Uz ovaj paket dobijate i MasterCard Gold kreditnu karticu koja Vam omogućava ulaz u 700 VIP aerodromskih loža širom sveta i pruža brojne pogodnosti prilikom plaćanja.

Saznajte više
Minimalni iznos

Jedinstvene i besplatne
24/7 usluge

Period oročenja

MasterCard
debitna kartica

Isplata kamate

SMS obaveštenja**

Isplata kamate

Trajni nalog

Isplata kamate

Mogućnost osiguranja od nepredviđenih okolnosti

**SMS notifikacija pokriva prilive na račun kao i (odliv) korišćenje kartice na iznose veće od 1.000 RSD.

Dozvoljeni minus je idealno rešenje da ispunite Vaše kratkoročne potrebe za finansijskim sredstvima, uz mogućnost korišćenja sredstava u svakom trenutku do visine ugovorenog dozvoljenog minusa.

Saznajte više
Minimalni iznos

Trenutni pristup
novčanim sredstvima

Period oročenja

Maksimalan iznos
jednak proseku
poslednje tri zarade

Isplata kamate

Kamata samo za dane
i iznos u korišćenju

Isplata kamate

Period otplate
do 24 meseca

Isplata kamate

Najjednostavniji i
najbrži način da
dođete do gotovine

Kao korisnik Jednostavno ili Jednostavno+ tekućeg računa, imate mogućnost korišćenja jedinstvenih i besplatnih 24/7 usluga: Vaš majstor, Vaš lekar na vezi i Vaš drug na drumu, koje su kreirane tako da Vam uštede vreme i novac u nepredviđenim situacijama.

Saznajte više
Isplata kamate

Vaš drug na drumu
Dolazi na lice mesta i
popravlja vaše vozilo

Isplata kamate

Vaš majstor
Hitne popravke u Vašem
domu

Isplata kamate

Vaš lekar na vezi
Uvek dostupan za sva
pitanja i savete