Kredit za obrtna sredstva

 Rešenje za sigurno poslovanje

Prednosti

Kredit namenjen je ulaganjima u finansiranje obrtnih sredstava

Period otplate do 36 meseci

Podrška Vašim svakodnevnom aktivnostima


Pregled uslova

Kredit za obrtna sredstva omogućava Vam nabavku stočne hrane, đubriva, semena, pogonskog goriva, sredstava za zaštitu i drugog repromaterijala, po povoljnim uslovima.

  • Brz i jednostavan način da dođete do obrtnih sredstava
  • Period otplate do 36 meseci
  • Krediti u dinarima ili indeksirani u EUR
  • Kamata na kredite u dinarima fiksna tokom otplate kredita
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Obrada zahteva do 1,5%, zavisno od visine kredita

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer RSD
Iznos kredita 800.000 RSD
Rok otplate 84 meseci
NKS na godišnjem nivou
11,95% u prvih 60 meseci, nakon toga 8,65% + 3M BELIBOR
EKS na godišnjem nivou 14.20%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.149.348,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 6.000 RSD
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 24.02.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 01.03.2017.godine.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer EUR
Iznos kredita 25.000 EUR
Rok otplate 84 meseci
NKS na godišnjem nivou
7.45% + 3M EURIBOR
EKS na godišnjem nivou 9.32%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 1.149.348,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 6.000 RSD
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 24.02.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 01.03.2017. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 22.02.2017. godine iznosi -0,330.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Kredit za obrtna sredstva

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).