"Dobro jutro" štednja

Šta?

Jedinstveni štedni proizvod Sberbanke od sada je dostupan i svim pravnim licima. Pružamo Vam mogućnost da uz postojeći tekući račun otvorite i dodatne dinarske i devizne štednje račune sa dnevnim pripisivanjem kamate.

Kako?

Na sva sredstva koja se prebace na „Dobro jutro“ štedni račun do 20h, pripisaće se kamata sledećeg dana u 8 sati ujutru.

Zašto?

Zato što možete svakodnevno da raspolažete Vašim sredstvima po želji putem Vašeg naloga za elektronsko bankarstvo.

O „Dobro jutro“ štednji
„Dobro jutro“ štednja Sberbanke je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji je od sada dostupan i za sva pravna lica, firme, mala preduzeća, preduzetnike i privrednike. Pružamo Vam mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na vaš tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana od 8h do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekuđ‡i račun. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite samostalno pomoću vašeg naloga za elektronsko bankarstvo. Minimalni iznos oročenja za pravne subjekte je 45 RSD ili 300 EUR.
Aktuelne kamatne stope na "Dobro jutro" štednju za pravna lica
Napomene

Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909 ili 0700 700 800.