Domaći platni promet

Šta?

Brza i kvalitetna realizacija dinarskih plaćanja po svim osnovama u okviru domaćeg platnog prometa.

Kako?

Na raspolaganju su Vam sve vrste gotovinskih uplata i isplata, kao i obavljanje transakcija domaćeg platnog prometa putem sistema elektronskog bankarstva Halcom i Asseco. Vi birate način saradnje.

Zašto?

Maksimalna sigurnost i efikasnost izvršenja svih transakcija instrumenata platnog prometa.

O domaćem platnom prometu
Međubankarski kliring u devizama