Faktoring

Šta?

Faktoring je moderna finansijska usluga koja obuhvata kratkoročno finansiranje kompanija na osnovu otkupa budućih nedospelih potraživanja proisteklih iz prodaje roba i usluga.

Kako?

Novčana sredstva su Vam na raspolaganju odmah po prodaji potraživanja banci, koja umesto Vas vrši naplatu i vodi evidenciju o potraživanjima. U određenim slučajevima, dostupno Vam je i osiguranje naplate potraživanja.

Zašto?

Ukoliko prodajete robu ili usluge na odloženo plaćanje do 180 dana, imate višegodišnju saradnju sa svojim kupcima / dužnicima, a potreban vam je dodatni obrtni kapital – faktoring je idealno rešenje za Vas.

Kako faktoring funkcioniše?
Prednosti faktoringa
Faze realizacije faktoringa
Cena faktoringa