Kratkoročni krediti za privredu

Šta?

Kreditna podrška za finansiranje tekuće likvidnosti preduzeća sa rokom otplate do 12 meseci.

Kako?

Da bi preduzeće podnelo zahtev za kreditiranje, potrebno je da posluje najmanje godinu dana, kao i da je u prethodnom periodu ostvarilo pozitivne poslovne rezultate.

Zašto?

Kratkoročno kreditiranje je prilagođeno Vašim poslovnim potrebama i pruža mogućnost povećanja prometa u poslovanju, finansiranje uvoza i izvoza, kao i zaradu uz stabilnost novčanog toka.

Podnesite zahtev za Kratkoročne kredite za privredu

Prijavite se > >

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev!

Prijavite se >
Vrste kratkoročnih kredita za privredu