Dokumentarno poslovanje

 Široka lepeza proizvoda

Prednosti

Široka lepeza proizvoda dokumentarnog poslovanja

Visoko profesionalne konsalting usluge u vezi sa prodajom robe i usluga u zemlji i inostranstvu

Bezbedno obavljanje transkacija i zaštita Vaših interesa


Dokumentarni akreditiv

 • Dokumentarni akreditiv predstavlja jedan od najsigurnijih instrumenata plaćanja u međunarodnoj trgovini.
  Nalogodavac posredstvom banke stavlja korisniku na raspolaganje određeni iznos deviza koje korisnik akreditiva može naplatiti tek nakon ispunjenja ugovorenih uslova. Kao neopoziva obaveza plaćanja ugovorenih obaveza, dokumentarni akreditiv omogućava sigurnost razmene i naplaćivanja roba i usluga.
  Akreditivom se podjednako štite obe strane, uvoznika / kupca i izvoznika / prodavca, ukoliko su ispunjeni ugovoreni uslovi:
  • Kupac je siguran da će dobiti robu i usluge koje je ugovorio
  • Prodavac je siguran da će naplatiti ugovorenu robu i usluge
 • Našim klijentima je na raspolaganju korišćenje Nostro, Loro i Standby akreditiva:
  • Nostro (uvozni) akreditivi se otvaraju po nalogu domaćih klijenata (uvoznika) u korist inostranog prodavca (izvoznika)
  • Loro (izvozni) akreditivi se otvaraju domaćim kupcima (izvoznicima)
  • Standby akreditivi obavezuju banku da korisniku isplati akreditiv na osnovu pismene izjave korisnika da nalogodavac nije ispunio svoje obaveze

Garancije

 • Bankarska garancija je instrument obezbeđenja koji predstavlja neopozivu obavezu banke da plati određenu sumu sredstava, ukoliko subjekt, za kojeg banka izdaje garanciju, ne ispuni svoje ugovorne obaveze. Česta je praksa da domaći i inostrani partneri zahtevaju garanciju Vaše banke.

  Sberbanka izdaje i avizira različite vrste garancija:
  • Za obezbeđenje plaćanja obaveza
  • Za povraćaj avansa
  • Tenderske garancije
  • Garancije za dobro izvršenje posla
  • Za ispunjenje obaveza u garantnom roku
  • Carinske garancije
  • Kontragarancije

Inkaso poslovi

Dokumentarna naplata je pisani nalog izvoznika banci da uvozniku uruči prezentovana dokumenta, na osnovu kojih uvoznik može raspolagati robom, ali samo uz ispunjenje određenih uslova iz naplate (uz plaćanje, akcept menice ili drugih dogovorenih uslova).
Osnovni preduslov za korišćenje dokumentarne naplate u međunarodnoj trgovini je da se subjekti međusobno poznaju kao pouzdani poslovni partneri.

Prednosti dokumentarne naplate su niski troškovi, jednostavna procedura i raspodela rizika između poslovnih partnera.