Bonus kredit

Šta?

Jedini kredit uz koji možete da ostvarite sve svoje planove i da budete nagrađeni BONUSOM. Bonus kredit možete da koristite kao keš kredit ili kredit za refinansiranje.

Kako?

Ukoliko redovno i u potpunosti izmirujete rate kredita, ostvarujete BONUS i do 25.000 RSD godišnje, odnosno 1% od iznosa kredita u slučaju ispunjenja potrebnih uslova.

Zašto?

Zato što je to jedini kredit koji nagrađuje Vašu lojalnostIzaberite željeni iznos i rok otplate za uvid u aktuelnu ponudu Sberbanke

Vrsta kredita

Iznos kredita
min.
max.

Period
min.
max.

Preneću zaradu u Sberbank                 
Nominalna kamatna stopa (NKS) Mesečna rata
- -
Efektivna kamatna stopa
Na osnovu prikazanog reprezentativnog primera iznos Efektivne Kamatne Stope kreće od %
Glavnica
+ Kamata
= Ukupan iznos kredita
Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate)

* Ukoliko ne izaberete opciju uključenog osiguranja imate mogućnost izbora uzimanja kredita bez osiguranja ili opciju individualne polise (u navedenom slučaju, administriranje kreditne partije iznosi 210 RSD mesečno).

** Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slucaju da je ispunio potrebne uslove Po clanu 85. Zakona o porezu na dohodak gradjana, na povrat obracunava se porez u visini od 20%.


Kreditni kalkulator pruža informacije o iznosu kredita, visini rate za odabrani period otplate i pomaže da razradite efikasnu strategiju i plan otplate.

O Bonus Kreditu
Reprezentativni primer
(okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 24.04.2017.godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine.


*Klijent svake godine ostvaruje pravno na 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove
Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak, na povrat sredstava obračuvana se porez u visini od 20%.
Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.Šta mi je potrebno od dokumenata?