Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Jedini kredit koji vam vraća novac

Period otplate do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 11.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 8.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 7.05% + 3m Belibor
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita
RSD
Ukupan iznos kredita
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate)

* Ukoliko ne izaberete opciju uključenog osiguranja imate mogućnost izbora uzimanja kredita bez osiguranja ili opciju individualne polise (u navedenom slučaju, administriranje kreditne partije iznosi 210 RSD mesečno).

Ukoliko klijent aplicira za Keš kredit u iznosu većem od 100.000 rsd i na rok do 24 meseca, kamatna stopa je 10.95% fiksno tokom celog perioda otplate ili u slučaju varijabilne kamatne stope 6.05% + 3M Belibor.


Reprezentativni primeri

Keš krediti sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 11.95% u prvih 36 meseci, nakon toga 8.5%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.24%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 779,648,24 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 13.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.04.2017.

Keš kredit uključenim osiguranjem sa rokom otplate do 24 meseca
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% fiksno
Efektivna kamatna stopa: 19.23%
Period otplate: 24 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 335.774,32 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 21.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 7.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 15.73%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 744.276,63 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 21.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine 7.05% i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 19.04.2017.godine iznosi 3.53%.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem sa rokom otplate do 24 meseca
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.05% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 17.69%
Period otplate: 24 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 331.235,77 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 21.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017. Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine 7.05% i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 19.04.2017.godine iznosi 3.53%.

Zainteresovan/a sam za Keš kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.