Keš kredit

Kredit u pravi čas

Prednosti

Za sve vaše potrebe

Period otplate do 96 meseci

Maksimalan iznos kredita do 3.000.000 RSD

Fiksna kamatna stopa u prvih 36 meseci

Opterećenje prihoda do 50%

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Nominalna kamatna stopa od 10.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 7.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.00% + 3m Belibor
  • Keš kredit uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Osiguranje uz kredit je opciono tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017.godine
  • Obezbeđenje keš kredita putem administrativne zabrane i menice klijenta.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita
RSD
Ukupan iznos kredita
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

*“Reprezentativni primer (okvirni, prosecni iznosi na koje banka ne utice jer zavise od taksi i naknada sudova, opstina, premija osiguranja osiguravajucih kuca i sl.) izracunat na iznos kredita od 500.000 RSD, na rok od 84 meseca i uz troskove koji prate odobrenje kredita: trosak obrade kredita 0%, menice 100 RSD, izvestaj Kreditnog Biroa 246 RSD, naknada za administriranje kreditne partije (mesecno) 210 RSD. EKS obracunat na dan 26.09.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.10.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 22.09.2017. i iznosi 3.32%. ”

** Za klijente koji su penzioneri i imaju preko 68 godina starosti, osiguranje uz kredit je obavezno.

*** Ponuda vazi tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017. god.


Reprezentativni primeri

Keš krediti
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% u prvih 36 meseci, nakon toga 7.5%+3m Belibor
Efektivna kamatna stopa: 12.40%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 752,710 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno


Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 26.09.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.10.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 22.09.2017.god. i iznosi 3.32% . Osiguranje uz kredit je opciono, navedena kamatna stopa važi i u slučaju da se klijent opredeli za opciju kredita bez osiguranja.
U slučaju kredita sa uključenim osiguranjem administriranje kreditne partije na mesečnom nivou iznosi 210 RSD+0,15% od ugovorenog iznosa kredita.
Ponuda važi tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017. god.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš kredit sa rokom otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 10.95% fiksno
Efektivna kamatna stopa: 13.24%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 353.870 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 10.10.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.10.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 06.10.2017.god. i iznosi 3.28% . Osiguranje uz kredit je opciono, navedena kamatna stopa važi i u slučaju da se klijent opredeli za opciju kredita bez osiguranja.
U slučaju kredita sa uključenim osiguranjem administriranje kreditne partije na mesečnom nivou iznosi 210 RSD+0,15% od ugovorenog iznosa kredita.
Ponuda važi tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017. god.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.00% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 10.71%
Period otplate: 96 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 713.210 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.). EKS obračunat na dan 26.09.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 01.10.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 22.09.2017.god. i iznosi 3.32% . Osiguranje uz kredit je opciono, navedena kamatna stopa važi i u slučaju da se klijent opredeli za opciju kredita bez osiguranja.
U slučaju kredita sa uključenim osiguranjem administriranje kreditne partije na mesečnom nivou iznosi 210 RSD+0,15% od ugovorenog iznosa kredita.
Ponuda važi tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017. god.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Keš krediti sa varijabilnom kamatnom stopom sa rokom otplate do 36 meseci
Iznos kredita 300.000 RSD
Nominalna kamatna stopa: 6.00% +3M Belibor
Efektivna kamatna stopa: 11.42%
Period otplate: 36 meseci
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 345.412 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita: - Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD fiksno

Reprezentativni primer (okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.) EKS obračunat na dan 10.10.2017. god., a interkalarna kamatna stopa dospeva 15.10.2017. god.Vrednost 3m Belibor-a je uzeta na dan 06.10.2017.god. i iznosi 3.28% . Osiguranje uz kredit je opciono, navedena kamatna stopa važi i u slučaju da se klijent opredeli za opciju kredita bez osiguranja.
U slučaju kredita sa uključenim osiguranjem administriranje kreditne partije na mesečnom nivou iznosi 210 RSD+0,15% od ugovorenog iznosa kredita.
Ponuda važi tokom trajanja TV kampanje, do 12.11.2017. god.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Keš kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.