Kredit za refinansiranje

Objedinite sve rate kredita i rasteretite svoj budžet

Prednosti

Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD

Period otplate do 96 meseci

Fiksna rata u prvih 36 meseci

Objedinite sve obaveze u jednu

Bez učešća i depozita

Osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti


Pregled uslova

  • Dobro znamo da naši klijenti lakše i ekonomičnije upravljaju svojim finansijskim sredstvima ukoliko su sve obaveze obedinjene u jedan kredit. Refinansirajte sve obaveze iz drugih banaka po kreditima, kreditnim karticama i dozvoljenom minusu, sa mogućnošću roka otplate do 96 meseci, bez učešća i depozita sa fiksnom kamatnom stopom do 36 meseci i maksimalnim iznosom do 3.000.000 RSD
  • Period otplate do 96 meseci
  • Maksimalni iznos kredita do 3.000.000 RSD
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Nominalna kamatna stopa od 10.95% fiksna u prvih 36 meseci, nakon tog perioda od 7.5%+3m Belibor
  • Ukoliko se klijent opredeli za kredit sa varijabilnom kamatnom stopom, Nominalna kamatna stopa se formira kao zbir 6.05% + 3m Belibor
  • Kredit za refinansiranje uključuje i osiguranje od nepredviđenih životnih okolnosti po osnovu:

- prekida radnog odnosa

- nezaposlenosti usled tehnološkog viška

- invaliditeta

- smrti usled nesrećnog slučaja

  • Kamatna stopa se povećava za 1% ukoliko se klijent opredeli za kredit bez osiguranja.
  • Obezbeđenje kredita za refinansiranje putem administrativne zabrane i menice klijenta.
  • Ukoliko kompanija u kojoj ste zaposleni ima potpisan ugovor o prenosu zarada sa našom bankom, stičete pravo i na nižu kamatu za kredit za refinansiranje u visini od 1%.

Kalkulator

Kalkulator je informativnog karaktera.

Da li primate zaradu u Sberbank

Da li ste u radnom odnosu ili penzioner

Iznos mesečne rate
RSD
Glavnica
RSD
+ Kamata
RSD
= Ukupan iznos kredita
RSD
Ukupan iznos kredita
RSD

RSD Iznos bonusa **
(Ukupan neto iznos na kraju otplate, glavnica+kamata)

* Ukoliko se opredelite za opciju kredita bez uključenog osiguranja ili opciju kreidta sa individualnom polisom osiguranja, administriranje kreditne partije iznosi 210 RSD mesečno.


Reprezentativni primeri

Kredit za refinansiranje sa uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 10.95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 7.5%+3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 16.14%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 753.470,73 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 13.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 15.04.2017.godine

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom i uključenim osiguranjem
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok otplate 96 meseci
NKS na godišnjem nivou 6.05% + 3m Belibor
EKS na godišnjem nivou 14.66%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 718.373,33 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 100 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 2%
- Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 21.04.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.04.2017.godine. Nominalna kamatna stopa je formirana kao zbir margine 7.55% i 3m Belibor-a čija vrednost na dan 19.04.2017.godine iznosi 3.53%

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Kredit za refinansiranje

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta.

Vaš zahtev je uspešno poslat, javićemo Vam se u što kraćem roku…
Saglasan/a sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Uputstvo o zaštiti podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Dokumenti

* Naknadno može biti zatražena i dodatna dokumentacija.