Facebook LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Specijalna online ponuda

Uslovi

  • Keš kredit ili kredit za refinansiranje sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom
  • Naknada za obradu zahteva 0,5%
  • Kredit sa ili bez prenosa zarade
  • Kredit sa ili bez osiguranja

Prednosti

  • Refinansirajte sve postojeće obaveze i do tri puta manjom kamatom
  • Otvorite Jednostavno tekući račun i koristite besplatno 24/7 usluge
  • Upravljajte svojim računima bez odlaska u banku uz besplatnu Sberbanku Sberbank Online uslugu (e-banking i m-banking)

Promotivna ponuda traje do 15.08.2017. godine

Do Super kredita u tri jednostavna koraka:

Kalkulator

Vrsta kredita

Iznos kredita
min.
max.

Period
min.
max.

Super kredit
Ukupan neto iznos na kraju otplate
PRIJAVA ZA KREDIT

Kreditni kalkulator pruža informacije o iznosu kredita, visini rate za odabrani period otplate i pomaže da razradite efikasnu strategiju i plan otplate.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 07.07.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine.

Reprezentativni primeri  
Super kredit za refinansiranje
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10.95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 7.5% + 3m Belibor
EKS 15.58%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 752.862,39 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine
Super keš kredit
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 11.95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 8.5% + 3m Belibor
EKS 16.46%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 778.984,35 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine
Super keš kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7.05% + 3m Belibor
EKS 15,20%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 743.834,96 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.07.2017.godine i iznosi 3.5%.
Super kredit za refinansiranje sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6.05% + 3m Belibor
EKS 14,14%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 718.373,33 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.07.2017.godine i iznosi 3.5%.

Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.