Facebook LinkedIn YouTube GooglePlus
Sberbank

Super kredit 1

Super kredit 2

Super kredit 3

Super kredit 4

Specijalna ponuda

Prednosti

  • Uzmite dodatni keš ili refinansirajte sve postojeće obaveze
  • Maksimalni iznos do 3.000.000 RSD
  • Otvorite bilo koji tekući račun i besplatno koristite Sberbank Online uslugu (internet i mobilno bankarstvo)

Uslovi

  • Keš kredit ili kredit za refinansiranje sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom
  • Naknada za obradu zahteva 0%
  • Kredit sa ili bez prenosa zarade
  • Kredit sa ili bez osiguranja

Promotivna akcija važi još

20
dana

Do Super keš kredita u tri jednostavna koraka:

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujte poziv Sberbank agenta

Vrsta kredita

Iznos kredita

min.

35.000 RSD

max.

3.000.000 RSD

Period

min.

12 meseci

max.

96 meseci


(Ukupan neto iznos na kraju otplate)
Nominalna kamatna stopa (NKS)
Efektivna kamatna stopa (EKS) % *
Mesečna Rata
Glavnica
Kamata
Prijava za kredit

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 07.07.2017. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine.

Kalkulator je informativnog karaktera.

Reprezentativni primeri

1.859.055,82 RSD
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 11,95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 8,5% + 3m Belibor
EKS 16,46%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 778.984,35 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 10,95% fiksno u prvih 36 meseci, nakon toga 7,5% + 3m Belibor
EKS 15,58%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 752.862,39 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 7,05% + 3m Belibor
EKS 15,20%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 744.834,96 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0,5%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.07.2017.godine i iznosi 3.5%.
Iznos kredita 500.000 RSD
Rok kredita 96 meseci
NKS 6,05% + 3m Belibor
EKS 14,14%
Ukupan iznos za otplatu (kamata i glavnica) 718.373,33 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita
Naknada za obradu zahteva 0%
Menice 100 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246 RSD
Administriranje kreditne partije (mesečno) 210 RSD + 0,15% od inicijalnog iznosa kredita
EKS obračunat na dan 07.07.2017. Interkalarna kamata dospeva 08.07.2017. godine. Vrednost 3m Belibor-a uzeta na dan 05.07.2017.godine i iznosi 3.5%.

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Kalkulator je informativnog karaktera.