Životno osiguranje sa štednom komponentom

Budite odgovorni prema svojoj porodici
Investirajte u svoju budućnost
Primer štednog osiguranja života sa dopunskim osiguranjem za slučaj invaliditeta nastalog usled nesrećnog događaja

Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909.