Osiguranje uz paket tekućeg računa

Uz dodatnu naknadu, Vaš "Jednostavno" tekući račun možete dopuniti uslugom u okviru koje ste osigurani i koja najviše odgovara vašim potrebama.

  • Siguran račun
  • Siguran račun plus

Potpuno nova vrsta osiguranja za korisnike paketa tekućeg računa:

U slučaju nezaposlenosti ili dužeg bolovanja, osiguravajuća kuća vam na račun isplaćuje do 600 EUR u dinarskoj protivvrednosti kako biste mogli da izmirite svoje tekuće obaveze:
račune za komunalije ili vaše lične mesečne obaveze. Novac možete slobodno da koristite jer osigurana suma nije vezana ni za jedan kreditni proizvod!

Ukoliko putujete ili planirate putovanje, plaćanjem dodatne naknade uz „Jednostavno“ pakete tekućih računa možete da budete osigurani na vašim putovanjima tokom cele godine:

  • Sigurni u Evropi (putno osiguranje za vlasnika paketa računa koje pokriva celu Evropu)

Detaljne informacije o pokrivenim osiguranim rizicima nalaze se u Opštim i Posebnim uslovima, koji se obavezno uručuju klijentu prilikom zaključivanja ugovora o paketu tekućeg računa / kreditu / kreditnoj kartici, u slučaju da je klijent odabrao da bude osiguran.