Plaćanje računa sa 2D Bar kodom

Sberbank Srbija a.d. je sa svojim partnerom Mercator S d.o.o. prva na tržištu Srbije omogućila jedinstvenu uslugu plaćanja računa sa odštampanim 2D bar kodom na kasama u prodajnim objektima Mercator S.

Plaćajte račune kompanija SBB, VIP Mobile i Telekom Srbija, dok obavljate svoje svakodnevne kupovine u Mercator, RODA i IDEA prodavnicama.

Iskoristite sve pogodnosti ove usluge i super povoljno platite račune na više od 80 lokacija širom Srbije. Naknada za plaćanje računa na kasama iznosi samo 50 dinara, fiksno po računu (bez obzira na iznos računa), a u skladu sa Tarifnikom Banke.

Kako da koristite uslugu plaćanja računa 2D bar kodom?

Usluga plaćanja računa na kasi je vrlo brza i jednostavna:

  • transakcija traje 2-3 sekunde
  • podaci se očitavaju direktno sa 2D bar koda
  • nema manuelnog unosa podataka
  • platna transakcija se odmah izvršava preko Sberbank Srbija

Plaćanje se realizuje u platnom prometu na standardni način, kao i putem e-banking-a ili sa šaltera banaka ili pošte. Nakon izvršenog plaćanja, klijent na kasi dobija Potvrdu o izvršenoj transakciji koja sadrži sve elemente sa računa, datum prijema platnog naloga (plaćanja računa), ukupan iznos platne transakcije i iznos naknade ukoliko je predviđenja, kao i obavezan broj odobrenja odnosno referentni broj.
Ukoliko je klijentu neophodna dodatna potvrda o izvršenju naloga izdata i overena od strane banke, može je zahtevati u ekspoziturama Sberbank, uz prezentovanje Potvrde o izvršenom plaćanju iz Mercator S d.o.o. koja sadrži referentni broj naloga tj. broj odobrenja.

Ukoliko račun primate u elektronskoj formi, plaćanje se vrši očitavanjem 2D bar koda sa ekrana mobilnog telefona.
U prvoj fazi, plaćanje računa je moguće samo gotovinom.

Kako izgleda 2D Bar kod na računima?

Gde možete da koristite uslugu plaćanja računa 2D bar kodom?

Počev od 03.02.2017. korisnici SBB-a, VIP Mobile-a i Telekoma Srbija, svoje račune sa 2D bar kodom, mogu da plaćaju u objektima Mercator S (Mercator, RODA i IDEA prodavnice).

Trenutno je usluga plaćanja omogućena na više od 100 lokacija, spisak objekata možete naći ovde.

Od početka marta, usluga će biti omogućena u blizu 100 objekata širom Srbije, a tokom 2017-e godine u preko 250 objekata Mercator, RODA i IDEA.