banka

Stanovništvo

Poslovanje sa fizičkim licima

Naša misao vodilja je biti poseban partner u odnosu s klijentom, u čemu Sberbank ima veliki uspeh. Bankarska tradicija od preko 170 godina uspešnog poslovanja, preko 19,000 filijala, lični pristup svakom klijentu i međusobno razumevanje su na prvom mestu.

Na raspolaganju Vam stoji i tim profesionalaca koji brine o Vama, onako kako Vi to želite.

Vodiče na temu životno važnih događaja (npr. Polazim na fakultet, Odvajam se od roditelja, Dobili ste prvi posao...), korisne alate (kalkulatore) uz pomoć kojih građani mogu proveriti koliko su zaduženi, da li im je refinansiranje kredita isplativo, kolika bi im bila rata u slučaju promene kamatne stope..., pogledajte na NBS web sajtu www.tvojnovac.nbs.rs.