banka
Vrsta kreditaIznos kredita


min.
max.

Period


min.
max.

Preneću zaradu u Sberbanku?         

       
Mesečna rata*
Bonus **
ukupan iznos povrata na kraju otplate

*U računicu mesečne rate uključena je kamatna stopa koja podrazumeva uključeno osiguranje i prenos zarade u Sberbank Srbija a.d.
**Klijent svake godine ostvaruje 1% povrata od iznosa kredita u slučaju da je ispunio potrebne uslove. Po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana na povrat se obračunava porez u visini od 20%.

Gotovinski krediti

 
 

Keš kredit sa uključenim osiguranjem

Fiksna rata

Sberbanka Vam nudi dinarski gotovinski kredit sa fiksnom ratom u prvih 60 meseci, kojim ste zaštićeni od rizika promene kamatnih stopa pri otplati kredita.

Uključeno osiguranje

Uz gotovinski kredit, dobijate i osiguranje koje vas štiti od nepredviđenih životnih okolnosti.


 


Podnesite zahtev za Keš kredit sa uključenim osiguranjem

Olakšavamo Vam podnošenje zahteva za kredit. Izaberite željeni kredit i podnesite zahtev putem interneta, bez potrebe da dolazite u ekspozituru. Potrebno je samo nekoliko minuta da popunite i pošaljete Vaš zahtev! 

 

Nominalna kamatna stopa: 17.95% u prvih 60 meseci, nakon tog perioda od 9.2% + 3mesečni BELIBOR
Efektivna kamatna stopa: 24.02%
Minimalan iznos kredita: 300 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Maksimalan iznos kredita: 25.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Naknada za obradu zahteva: 2%
Maksimalni period otplate kredita: 96 meseci
Maksimalno opterećenje primanja: do 50%
Učešće: /
Administriranje kreditne partije (mesečno): 210 RSD fiksno + 0.15% od inicijalnog iznosa kredita


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obracunat na dan 18.03.2015. godine, a interkalarna kamata dospeva 25.03.2015.

O gotovinskom kreditu sa uključenim osiguranjem
Reprezentativni primer
Šta mi je potrebno od dokumenata

Za više informacija o ovoj ponudi, posetite najbližu Sberbank ekspozituru ili kontaktirajte naš Kontakt centar 19909.