Zаštita podataka o ličnosti


Opšta pravila privatnosti

Opšta pravila privatnosti možete pogledati ovde.


Zaštita podataka o ličnosti

Za pitanja u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i/ili ostvarivanjem prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, možete se obratiti Licu određenom za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: zastita_podataka@sberbank.rs ili poštom na adresu Banke, sa naznakom "za Lice za zaštitu podataka o ličnosti".

Obrazac zahteva za ostvarivanje prava možete preuzeti ovde.