Kredit za finansiranje izvršenih investicionih ulaganja

 Kredit za razvoj Vašeg poslovanja

Prednosti

Lako do potrebnih sredstava na bazi već izvršenih investicija

Kratak period odlučivanja

Povoljni uslovi


Pregled uslova

  • Krediti se odobravaju u EUR i RSD
  • Namena kredita je finansiranje već izvršenih investicionih ulaganja - ulaganja u osnovnu imovinu firme iz sopstvenih sredstava klijenta (Kupovina, rekonstrukcija, adaptacija poslovnog prostora (nepokretnosti), kupovina vozila i opreme)
  • Period otplate do 60 meseci
  • Otplata kredita u jednakim mesečnim anuitetima
  • Isplata sredstava na račun klijenta, na osnovu dokumentacije o investicijama u prethodnom periodu

Zainteresovan/a sam za Kredit za finansiranje izvršenih investicionih ulaganja

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).