BizAsistencija

Pomoć u nepredviđenim situacijama

I biznisu je potrebna podrška

I pored brižljivog planiranja, svaki biznis se ponekad nađe pred iznenadnim iskušenjima. Za brzo rešavanje neočekivanih izazova, da nesmetano nastavite sa radom i ne mislite na svaki logistički detalj, osmislili smo paket usluga BizAsistencija - podrška koja je tu kada je najpotrebnije.


Pregled uslova

 

 

Usluga šlepa
Road Assistance – podrška na putu za do 3 službena vozila, u Srbiji i u Evropi

Pokrića u Srbiji: popravka vozila na licu mesta, šlep u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, besplatna usluga dostave ključeva vozila do 150 km u oba pravca (gorivo nije uključeno u cenu); besplatna usluga dostave goriva do 150 km u oba pravca (gorivo nije uključeno u cenu). Bilo koja od navedenih usluga moze biti korišćena do 3 puta u toku godine i u okviru limita od 500 kilometara. Pokrića u Evropi: u slučaju kvara ili saobraćajne nezgode, popravka (do 1h rada) ili usluge šlepa do najbližeg servisa. Teritorije u Evropi na koje se odnosi pokriće: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Slovenija, Severna Makedonija, Crna Gora, Rumunija i Bugarska.

OfficeBiz Equipment
Office Assistance - popravka kancelarijske opreme i IT podrška na Vaš zahtev

Popravka električnih kancelarijskih uređaja do godišnjeg limita od 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti, Usluge IT savetovanja i konsultacija u cilju rešavanja problema. IT usluge na koje imate pravo i koje možete ostvariti podnošenjem zahteva su: održavanje IT infrastructure, usluge vezane za projektovanje i održavanje računarske mreže, konsalting pri nabavci opreme, izbora informacionog sistema ili drugog softvera, napredni hosting i usluge vezane za zaštitu i bezbednost informacionog sistema.

OfficeRepair light
Office Repair Light – prva pomoć u slučaju kvarova u Vašem poslovnom prostoru

Usluga pronalaženja i slanja majstora na teren u najkraćem mogućem roku, kada se ukaže potreba za nekom od sledećih popravki: vodoinstalaterski, stolarski, bravarski, staklarski i električarski radovi, kao i radovi vezani za uređaje za grejanje (usled kvara, osim kvarova koji su u nadležnosti odgovarajućih javnih preduzeća). Trošak popravki snosi klijent.

 


Kako se koriste BizAsistencija usluge

  • Korisnici dobijaju Potvrdu o korišćenju usluga BizAsistencija. Željenu uslugu dobijate jednostavnim pozivanjem našeg specijalizovanog Kontakt centra na broj +381 11 41 55 933. Usluge se mogu koristiti 72 sata nakon izdavanja Potvrde koja je važeća dok je klijent aktivni korisnik paketa računa SberBiznis Plus. Podnesite zahtev za SbeBiznis Plus paket računa i uživajte u prednostima usluga BizAsistencija!