Dobro jutro štednja

Za štednju ONLINE!

Prednosti

ONLINE oblik štednje

Isplata kamate na dnevnom nivou

Novac vam je na raspolaganju od 8h-20h


Opis proizvoda

„Dobro jutro“ štednja Sberbanke je jedinstveni i prvi takav oblik štednje u Srbiji, koji je od sada dostupan i za sva pravna lica, firme, mala preduzeća, preduzetnike i privrednike. Pružamo Vam mogućnost da pored postojećeg tekućeg računa otvorite dodatne dinarske i devizne štedne račune sa pripisivanjem kamate na dnevnom nivou. Na sav novac koji do 20h prebacite na „Dobro jutro“ štedni račun, pripisaće se kamata na vaš tekući račun sledećeg jutra u 8h. Sredstva su Vam na raspologanju svakog dana od 8h do 20h, i ukoliko želite, do tada ih možete vratiti nazad na svoj tekući račun. Prenos sredstava na "Dobro jutro" štedne račune, kao i njihov delimični ili potpuni prenos na tekući račun vršite samostalno pomoću vašeg naloga za elektronsko bankarstvo. Minimalni iznos na koji se obračunava kamata za fizička lica je 113,00 Rsd ili 606,00 Eur, a za preduzetnike, poljoprivrednike i mala preduzeća minimalni iznos je 150,00 Rsd ili  450,00 Eur


Aktuelne kamatne stope

Kamata na dinarsku štednju 1,20% NKS 1,22% EKS
Kamata na štednju u evrima 0,40% NKS 0,34% EKS

Reprezentativni primer

Dobro jutro štednja u RSD - Ukoliko Korisnik oroči 10.000 RSD na 1 dan po nominalnoj kamatnoj stopi od 1,20% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0.33 RSD. Korisnik nema dodatnih troškova.

Dobro jutro štednja u EUR - Ukoliko Korisnik oroči 1.000 EUR na 1 dan po kamatnoj stopi od 0,40% na godišnjem nivou. Dnevna kamata koja će se pripisati na račun klijenta iznosi 0.01 EUR. Korisnik nema dodatnih troškova.


Napomene

Sberbanka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji - Agencija za osiguranje depozita.