Program subvencionisanog kreditiranja za ulaganje u poljoprivredu

Lako do potrebnih sredstava

Prednosti

Krediti uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uz nominalnu kamatnu stopu već od 1%

Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

Maksimalan rok otplate do 60 meseci


Opis proizvoda

Program subvencionisanog kreditiranja poljoprivrede sprovodi se u skladu sa Uredbom o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita u otežanim ekonomskim uslovima usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Službeni glasnik RS", broj 57 od 16. aprila 2020.)

  • Nominalna kamatna stopa od 1% fiksno
  • Krediti u dinarima
  • Rok otplate do 60 meseci
  • Krediti za likvidnost, nabavku hrane za životinje, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva
  • Krediti za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu Uredbom
  • Investicioni krediti za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu, uključujući i ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

 


Reprezentativni primer

Reprezentativni primer - Subvencionisani kredit

Reprezentativni primer za kredit sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu Uredbom, razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, nabavku hrane za životinje i likvidnost.

Iznos kredita 2.000.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou
1.00% fiksna
EKS na godišnjem nivou 3.83%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 2.030.841,38 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.0%
- Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno):  159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
EKS obračunat na dan 20.05.2020. godine.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentavitni primer - Subvencionisani kredit za ulaganja u opremu namenjenu biljnoj proizvodnji

Reprezentativni primer za kredit sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za investiciona ulaganja u odrđene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Iznos kredita 2.000.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou
3% fiksna
EKS na godišnjem nivou 5.24%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 2.156.242,91 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.5%
- Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno):  159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. . EKS obračunat na dan 08.05.2019. godine

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Program subvencionisanog kreditiranja za ulaganje u poljoprivredu

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta