Press centar objava

Obaveštenje povodom uvođenja Dina kartice

15.08.2018

Obaveštavamo Vas da je dana 16.06.2018. godine, stupio na snagu Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica „Sl. glasnik RS“, br. 44/2018 (u daljem tekstu: Zakon).

Ovaj Zakon se primenjuje od 17.12.2018. godine, izuzev člana 9. Zakona, koji se primenjuje od 17.08.2018. godine. U skladu sa navedenim članom Zakona, Sberbank Srbija a.d. Beograd  će, svim klijentima koji imaju otvorene račune, izdavati DinaCard karticu, bez naknade, i to za fizička lica - DinaCard Debit  i pravna lica - DinaCard Business Debit, koja se može koristiti za iniciranje platnih transakcija sa tekućeg računa i kod koje se u domaćim platnim transakcijama obrada, netiranje i poravnanje naloga za prenos izdatih na osnovu njene upotrebe obavljaju u platnom sistemu u Republici Srbiji.

Izdavanje kartica drugih brendova, kao što su MasterCard Debit i MasterCard Business Debit, kao i reizdavanje tih kartica (kartice izdate pre 17.08.2018. godine važe do isteka roka sa kojim su izdate), će se vršiti uz poseban zahtev korisnika i pod uslovom da je korisniku prethodno izdata DinaCard kartica.