Press centar objava

Sberbank Europe Grupa ostvarila rekordne rezultate u 2018. godini

10.04.2019

Sberbank Europe Grupa u 2018. godini ostvarila je neto dobit od 34 miliona eura, proširila bazu klijenata za 7,4 odsto i povećala bruto obim kredita za 13,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Smanjenje NPL odnosa sa 11 na 7,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu i stabilna osnova kapitala čine da 2018. godina bude najuspešnija za Sberbank Europe Grupu od njenog ulaska na tržište Evrope 2012. godine.

 

Sberbank Europe Grupa dokazala je svoju snažnu poziciju uspešnog igrača na bankarskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope. Prikazana Neto dobit rezultat je pobolјšanog poslovanja, efikasnog upravlјanja troškovima i nižih troškova rizika. Uvođenje novog instant kredita u Nemačkoj, povećana potražnja za kreditima u bankama podružnicama i dosledan razvoj asortimana digitalnih proizvoda omogućili su dodatni rast korisnika u 2018. godini. „S obzirom na to da smo postigli najuspešniju finansijsku godinu u kratkoj istoriji Sberbank Europe, potvrdili smo da smo ponudili prave proizvode i usluge.” – izjavila je Sonja Sarkozi, izvršni direktor Sberbank Europe.  Podružnice Sberbank Europe Grupe značajno su doprinele pozitivnom rezultatu i čak su povećale svoju neto dobit u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu, s izuzetkom Češke, gde su se odrazile mere restrukturiranja. Najveći doprinos profitu u 2018. godini dale su Češka Republika (14,7 miliona EUR neto dobiti) i Srbija (11,1 milion EUR). Druge podružnice su takođe ostvarile solidnu neto dobit za 2018. godinu: Mađarska: 4,3 miliona EUR, Slovenija: 8,1 miliona EUR, Hrvatska: 6,2 miliona EUR, Bosna i Hercegovina: 3,6 miliona EUR kao i Banja Luka: 2,6 miliona EUR.  Strateški cilј Sberbank Europe Grupe u 2018. godini bio je jačanje poslovanja u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. „Ova strategija je savršeno funkcionisala: intenzivirane aktivnosti u regionalnom segmentu stanovništva i malih i srednjih preduzeća bile su jedan od glavnih razloga za uspeh naših podružnica.” – rekla je Sonja Sarkozi.  I poslovanje sa stanovništvom razvijalo se izuzetno dobro tokom 2018. godine. Baza aktivnih klijenata je porasla sa 654.000 na 702.000 klijenata, dok je većina novih klijenata stečena u Srbiji, Češkoj i Mađarskoj. Obim bruto kredita stanovništvu povećan je na skoro 3,9 milijardi EUR. Potražnja za potrošačkim kreditima je značajno porasla - čak 25,9 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno, obim kreditiranja Grupe (poslovanje sa stanovništvom, MSP i korporativni klijenti) neznatno se smanjio u odnosu na prethodnu godinu kao posledica planiranog smanjenja portfolija korporativnih klijenata u Austriji. Važna prekretnica za Sberbank Europe grupu u 2018. godini bilo je uvođenje onlajn kreditiranja u Nemačkoj, što je predstavljalo veliki korak u implementaciji strategije digitalizacije Grupe. Krajem 2018. godine, Sberbank Direct je odobrila kredite u iznosu od 71 milion EUR i uspela je da se održi na konkurentnom nemačkom tržištu kroz jednostavne proizvode, privlačne uslove i digitalne end-to-end procese. Neto prihod od kamata cele Grupe ostao je relativno stabilan u odnosu na 2017. godinu iznosio je 290,2 miliona EUR (-3,3 miliona EUR ili -1,1% u poređenju sa prethodnom godinom). Neto prihod od naknada i provizija povećan je na 90,8 miliona EUR u 2018. godini (+10,6 miliona EUR ili +13,2% u poređenju sa prethodnom godinom). Sve banke podružnice povećale su neto prihod od provizija u 2018. godini, sa najvećim doprinosima Mađarske, Češke i Srbije. Operativni rashodi ostali su relativno stabilni - 284.3 miliona EUR u 2018. godini.  NPL odnos cele Grupe pobolјšao se za više od trećine na 7,3% u 2018. godini, uglavnom zbog efektivnog smanjenja problematičnih kredita. Rezerva za rizike smanjena je za 103,6 miliona EUR na 51,4 miliona EUR u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog povolјnijeg okruženja. Sberbank Europe Grupa imala je stabilnu osnovu kapitala na kraju 2018. godine. Uz osnovni akcijski kapital (CET1) od 16.6%, bankarska grupa bez problema zadovolјava sve regulatorne zahteve. Adekvatnost kapitala bila je 20.7% na dan 31. decembra 2018. godine. Međunarodna rejting agencija Fitch je septembra 2018. godine potvrdila kreditna rejting BB + sa pozitivnim izgledima za Sberbank Europe AG, na osnovu „razumne kapitalizacije, dobre finansijske i likvidnosne pozicije i prihvatlјive strategije finansiranja”. Na dan 31. decembra 2018. godine, Sberbank Europe Group prijavila je ukupnu aktivu od 11,7 milijardi EUR. 

Klјučni finansijski pokazatelјi Sberbank Europe Group

rezultati iz konsolidovanog izveštaja za 2018. godinu*

 

Istaknuti elementi bilansa uspeha

 

miliona EUR

2018.

2017.

Neto rezultat nakon oporezivanja (uklјučujući obustavlјene aktivnosti)

34,0

-201,6

Operativni prihod pre rezervisanja

 

381,9

367,6

Operativni troškovi

284,9

286,6

Neto prihod od kamata

290,2

293,5

Neto kamatna marža (%)

2,5

2,3

Neto prihod od naknada i provizija

 

90,8

80,3

Odnos troškova i prihoda (%)

74,6

77,9

Istaknuti elementi bilansa stanja

 

Miliona EUR

Na dan 31.12.2018.

Na dan 31.12.2017.

Bruto krediti

8.168

8.498

Ukupan depozit klijenata

8.222

8.272

Odnos kredita (neto)/depozita (%)

93

96

Odnos osnovnog akcijskog kapitala (CET1) (%)

16,6

17.1

Adekvatnost kapitala (%)

20,7

21,0

NPL odnos

7,3

11,0

Pokrivenost NPL (%)

62,3

68

Ukupna aktiva

11.662

12.581

 

 

Na dan 31.12.2018.

Na dan 31.12.2017.

Zaposleni (FTE)

4.007

4.048

Filijale

188

190

Klijenti

~ 713.000

~ 665.000

 

Napomene:

* Rezultati Sberbank Europe Grupe na osnovu revidiranih konsolidovanih finansijskih izveštaja MSFI na dan 31. decembra 2018. godine.