Press centar objava

Sberbank Srbija ostvarila dobit i uvećala broj klijenata za više od 60 odsto u 2016. godini

02.06.2017

 

Sberbank Srbija zabeležila je porast profitabilnosti i ostvarila dobit od 436 miliona dinara u 2016. godini, dok je broj klijenata porastao za 62 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni rezultat predstavlja kumulativni efekat brojnih inicijativa u oblasti partnerstava, razvoja kartičnog i digitalnog poslovanja, kao i niza realizovanih projekata u poslovanju sa privredom.

Sberbank Srbija zabeležila je porast profitabilnosti i ostvarila dobit od 436 miliona dinara u 2016. godini, dok je broj klijenata porastao za 62 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni rezultat predstavlja kumulativni efekat brojnih inicijativa u oblasti partnerstava, razvoja kartičnog i digitalnog poslovanja, kao i niza realizovanih projekata u poslovanju sa privrednom.

“Izuzetno smo zadovoljni postignutim rezultatima u 2016. godini u svim oblastima poslovanja. Ipak, ono što nas najviše raduje jeste porast broja klijenata za 62 odsto u odnosu ne prethodnu godinu, a koji predstavlja najbolji pokazatelj da je tržište prepoznalo kvalitet ponude Sberbank Srbija ”, izjavila je Marijana Vasilesku (Marijana Vasilescu), predsednica Izvršnog odbora Sberbank Srbija i dodala:“ Svi postignuti uspesi rezultat su motivacije i visoke stručnosti naših zaposlenih, te i nadalje ostajemo posvećeni potrebama klijenata i usavršavanju kvaliteta usluge.“

Banka je ostvarila značajan rast broja aktivnih klijenata u odnosu na 2015. godinu od 62 odsto, koji je na kraju 2016. godine iznosio više od 126 hiljada. Broj korisnika digitalnih kanala distribucije takođe beleži stalni rast i koji je na kraju godine veći za 20 odsto u odnosu na isti period prošle godine, uz rast aktivnosti korisnika od čak 65 odsto.

Stalna optimizacija cene i karakteristika proizvoda rezultirala je ukupnim plasmanom kredita fizičkim licima u iznosu od 9,6 milijardi dinara što predstavlja rast od više od 55 odsto u odnosu na prethodnu godinu. U segmentu mikro klijenata ukupan iznos odobrenih kredita premašio je 7,7 milijardi dinara. Ukupan iznos depozita stanovništva i mikro klijenata porastao je na 37,4 milijardi dinara čime je ostvaren međugodišnji rast od 18,5 odsto.

Jedinstven projekat na srpskom bankarskom tržištu, PIKA migracija koji je predstavljao prelazak klijenata sa platne Pika kartice na platnu Super Karticu, zvanično je završen 30.6.2016. godine sa ostvarenim rekordnim rezultatom - akvizirano je više od 43.000 klijenata. Na ovaj način Sberbank Srbija pozicionirana je kao banka sa najbrže rastućim portfolijom izdatih kreditnih kartica na tržištu.

I tokom 2016. godine Banka je nastavila da pruža snažnu podršku korporativnim klijentima, koje je podržala ukupnim iznosom kredita od 44,1 milijardi dinara, dok su depoziti pravnih lica zabeležili rast od 28,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Sberbank Srbija se na domaćem tržištu pozicionirala kao most između srpskih i ruskih kompanija, čemu je doprinelo značajno učešće u spoljno trgovinskoj razmeni sa Rusijom od čak 20 odsto.

Adekvatnost kapitala se iz godine u godinu poboljšava i na kraju 2016. godine iznosi 21,8 odsto.

Banka je ostvarila neto prihod po osnovu kamata u iznosu od 4,4 milijarde dinara, dok ukupan neto prihod od naknada iznosi nešto više od milijardu dinara i predstavlja za 6,3 odsto bolji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. Udeo prihoda od naknada u ukupnim prihodima iznosi 8,1 odsto.


Ključni rezultati ostvareni tokom 2016. godine*:

• Nivo novih plasmana stanovništvu i mikro klijentima iznose 17,2 milijardi dinara, čime je ostvaren rast od 28 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Rast plasmana fizičkim licima iznosi 55 odsto u odnosu na prethodnu godinu i dostigao je iznos od 9,6 milijardi dinara
• Depoziti stanovništva iznose 37,4 mlijardi dinara
• Broj novih aktivnih klijenata porastao je za 63%, odnosno 48.000 i iznosi 126.236 klijenata
• Izdato je 32.600 kreditnih kartica fizičkim licima, što predstavlja najbolji rezultat u istoriji Banke
• Krediti pravnim licima iznose 44,1 milijardi dinara. Depoziti pravnih lica iznose 47,5 milijardi dinara, što predstavlja porast od 28,5 odsto u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 33,9 milijardi dinara
• Učešće banke u ukupnom spoljnotrgovinskom prometu sa Rusijom dostiže 20 odsto
• Neto prihod od kamata iznosi 4,4 milijarde dinara, dok ukupan neto prihod od naknada iznosi nešto više od milijardu dinara
• Ostali rashodi beleže pad od 32,6 odsto u odnosu na 2015. godinu
• Bilansna suma iznosi 108,158 milijardi dinara.

* podaci su zaključno sa 31.12.2016. godine

Rezultati Sberbank Europe Group za 2016. godinu
Sberbank Europe ostvarila je profit u iznosu od 33 miliona evra u 2016. godini.
„Značajno smo oporavili naše neto rezultate dok većinu poslovanja finansiramo iz sopstvenih izvora. Dodatno smo povećali naše tržišno učešće u srednjoj i istočnoj Evropi zahvaljujući značajanom porastu broja aktivnih klijenata. Istovremeno smo optimizovali naše operativne troškove“, navodi Gerhard Randa predsednik Izvršnog odbora Sberbank Europe Grupe.

Sberbank Europe povećala je bazu aktivnih klijenata za 11 odsto, sa 604.000 klijenata u 2015. godini na 673.000 klijenata u 2016. godini. Rast baze klijenata podstaknut je uspešnom akvizicijom klijenata fizičkih lica, prevashodno u Srbiji i Češkoj.
Ključni finansijski podaci Sberbank Grupe za 2016. godinu*:

• Ostvarena je neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 33 miliona evra
• Neto prihod od kamata iznosi 304 miliona evra u odnosu na 260 miliona u 2015. godini
• Ostvaren je neto prihod od naknada i provizija od 81 milion evra
• Racio učešća operativnih rashoda u operativnim prihodima iznosi 72,7odsto
• Racio pokrivenosti problematičnih kredita 47,7 odsto poboljšan je sa 42,2 odsto iz 2015. godine
• Kreditno/ depozitni racio iznosi 110 odsto
• Adekvatnost kapitala beleži rast na 19 odsto sa 17,7 odsto koliko je iznosio u 2015. godini

*podaci su dati na osnovu revidiranih Međunarodnih finansijskih računovostvenih standarda