Kontakt centar

Kontakt centar

Sberbank Srbija a.d. možete kontaktirati na jedan od sledećih načina:

Kontakt centar
  • 19909 - Poziv će se tarifirati po ceni koja važi za pozive ka fiksnoj telefoniji, u skladu sa cenovnikom konkretnog provajdera mobilne/ fiksne telefonije.
  • 0700 700 800 - Za pozive iz fiksne mreže Telekoma Srbija poziv se tarifira po ceni lokalnog poziva

Za pozive iz inostranstva i iz Telenor i VIP mobilne mreže pozivi se tarifiraju po cenama koje su određene tarifnikom operatora Nacionalnih mobilnih mreža i Nacionalnih fiksnih mreža:

tel: +381 11 2257 498
e-mail: info@sberbank.rs


Adresa

Bulevar Mihajla Pupina 165g
11070 Novi Beograd, Srbija
Matični broj: 07792247
PIB: 100000354


Prigovori, reklamacije i sugestije

Prijava izgubljene/ukradene kartice

tel: 011/ 20 13 200

Važne informacije

Pozivom broja telefona 19909 ili 011/22 57 498, klijentima je omogućeno da se na jednostavan način informišu o uslugama Sberbank Srbija a.d.

Putem Kontakt Centra možete zakazati sastanak u ekspozituri, dobiti informacije o uslovima i načinu dobijanja kredita, aktuelnim promotivnim proizvodima, deviznom kursu ili uspostaviti kontakt sa operaterom Info Centra.

Radno vreme Kontakt Centra je radnim danom i subotom od 08 do 22 časova i nedeljom od 09 do 19 časova (podrška za kartice).

Pozivi upućeni broju 19909 iz fiksne mreže Telekoma Srbije tarifiraju se po ceni lokalnog poziva, dok se pozivi iz MTS mreže taraifiraju po ceni 4,80 din/min sa PDV-om.

Pozivanje iz inostranstva i ostalih mreža mobilne telefonije moguće je putem broja 011/22 57 498 (cena poziva zavisi od tarife mreže mobilne/fiksne telefonije).

Provera stanja na računima putem telefonskog poziva

Stanje na računima možete dobiti pozivom broja Kontakt Centra 19909 ili 011/22 57 498, servis je dostupan 24 časa 365 dana godišnje a može se koristiti na srpskom i engleskom jeziku.

Da biste proverili stanje na računu neophodan je PIN za govorni automat koji možete dobiti besplatno u najbližoj filijali Sberbank Srbija a.d.

Navigacijom kroz govorni automat (izborom opcije 1) dobićete sledeće informacije:

Stanje na tekućem računu

Iznos rapoloživih sredstava
Iznos rezervisanih sredstava
Iznos dozvoljenog prekoračenja
Datum isteka dozvoljenog prekoračenja
Iznos poslednje uplate
Datum poslednje uplate

Stanje na deviznom računu

Iznos rapoloživih sredstava
Iznos rezervisanih sredstava
Iznos poslednje uplate
Datum poslednje uplate

Stanje na računu kreditne kartice

Iznos rapoloživih sredstava
Iznos potrošenih sredstava
Iznos rezervisanih sredstava
Kreditni limit

Ukoliko imate više računa, govorni automat će pročitati poslednje četiri cifre svih Vaših računa i nakon toga možete ponuđenim tasterima da izaberete račun koji Vas interesuje.


Kontakt za medije


Služba za ljudske resurse