O Sberbank

 Vaša priča, Vaša banka


O nama

 Sberbank je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeća banka u Rusiji sa tradicijom od preko 170 godina poslovanja koja nudi nove proizvode zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama. Sberbank poseduje najveću bankarsku mrežu u Rusiji, koju čini 14.100 ekspozitura, a posluje i na teritorijama Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih američkih država, Zajednice nezavisnih država, Centralne i Istočne Evrope i Turske.

Sberbank Europe Grupa (Sberbank Europe AG) sa sedištem u Beču, Austrija, je bankarska grupacija 100% u vlasništvu Sberbank Rusije. Sberbank Europe je prisutna na 8 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Srbija i Nemačka. Sberbank Europe posluje sa ukupno 177 ekspozitura i ima više od 4.000 zaposlenih (zaključno sa 31.12.2018.). Zvanični vebsajt: www.sberbank.at

Sberbank Srbija, kao deo Sberbank Europe Grupe, je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

Glavni cilj Sberbank Srbija je građenje trajnih, harmoničnih odnosa sa klijentima posvećivanjem pažnje njihovim potrebama i kontinuiranim razvojem sebe i svog poslovanja za dobrobit svih klijenata.

U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću naših zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven bankarski partner u građenju mostova između kompanija u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su krediti, garancije, razni oblici depozita, platne transakcije u zemlji i inostranstvu (uključujući i one u ruskim rubljama), menjački poslovi, elektronsko bankarstvo, i druge. Pružanje finansijskih usluga i podrška preduzećima, malim i srednjim kompanijama, preduzetnicima i građanima je osigurana. Bankarski savetnici imaju individualni pristup svakom klijentu i pružaju im uslugu koja je specijalno kreirana da odgovori na njihove potrebe i standarde.


Misija

Naš cilj je da kreiramo vrednost za naše klijente obezbeđujući im jednostavne, praktične i inovativne proizvode i usluge. Taj cilj ostvarićemo odgovornim kreditiranjem i uz pomoć naših talentovanih i posvećenih zaposlenih.

Pronalazimo rešenja i za najsloženije zahteve fizičkih lica, malih preduzeća i privrede. Zadovoljstvo naših klijenata, zajedno sa internom efikasnošću rezultira stvaranjem vrednosti za naše akcionare.

Vizija

Inovativna banka od poverenja sa kojom klijenti vole da sarađuju, a na koju su zaposleni ponosni.

Organizaciona struktura

Pogledajte organizacionu strukturu Sberbank Srbija a.d.


Bitne činjenice

  Sberbank Europe
Sberbank Srbija
Zemlje 8 1
Broj ekspozitura 188 33
Broj zaposlenih 4,000 723
Broj klijenata 715,000 148.776
Dobitak pre rezervisanja 34 miliona evra 11.1 milion evra
Ukupna aktiva
11.7 milijardi evra 1 milijarda evra

Podaci zaključno sa četvrtim kvartalom 2018. godine


Sberbank Europe AG

Austrija

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna, Austria
Tel: +43 1313 400
Fax:+43 1313 40 3682
www.sberbank.at

Slovenija

Sberbank Banka d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 53 07 400
Fax:+386 1 53 07 555
www.sberbank.si

Ukrajina

Sberbank of Russia JSC
Hrabovskoho str. 11
79000 Lviv, Ukraine
Tel: +380 32 297 13 82
Fax:+380 32 297 05 83
www.sberbank.ua

Bosna i Hercegovina

Sberbank BH d.d.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Tel :+387 33 29 56 01
Fax:+387 33 26 38 32
www.sberbank.ba

Sberbank a.d. Banja Luka
Jevrejska 71
78 000 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina
Tel :+387 51 241 100
Fax:+387 51 213 391
www.sberbankbl.ba

Mađarska

Magyarorszagi Volksbank Zrt.
Rákóczi út 7
1088 Budapest, Hungary
Tel: +361 328 6666
Fax:+361 328 6660
www.sberbank.hu

Hrvatska

Sberbank d.d.
Varšavska 9
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4801 300
Fax:+385 1 4801 365
www.sberbank.hr

Češka Republika

Sberbank CZ., a.s.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4, Czech Republic
T +42 (0)221 969 911
F +42 (0)221 969 951
www.sberbank.cz