O Sberbank

 Vaša priča. Vaša banka.


O nama

Sberbank je jedna od najprofitabilnijih finansijskih institucija u svetu i vodeća banka u Rusiji sa tradicijom od 180 godina poslovanja koja nudi nove proizvode zasnovane na najvišem kvalitetu i najsavremenijim tehnologijama. Sberbank poseduje najveću bankarsku mrežu u Rusiji, koju čini 14.200 ekspozitura, a posluje i na teritorijama Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih američkih država, Zajednice nezavisnih država, Centralne i Istočne Evrope i Turske.

Sberbank Europe Grupa (Sberbank Europe AG) sa sedištem u Beču, Austrija, je bankarska grupacija 100% u vlasništvu Sberbank Rusije. Sberbank Europe je prisutna na 8 tržišta u Centralnoj i Istočnoj Evropi (CEE): Austrija, Bosna i Hercegovina (Sarajevo i Banja Luka), Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Slovenija, Srbija i Nemačka. Sberbank Europe posluje sa ukupno 187 ekspozitura i ima više od 3.850 zaposlenih (zaključno sa 31.12.2020.). Zvanični vebsajt: www.sberbank.at

Sberbank Srbija, kao deo Sberbank Europe Grupe, je univerzalna banka koja pruža sve vrste usluga i proizvoda kako za fizička lica, tako i za mikro, mala, srednja i velika preduzeća.

Glavni cilj Sberbank Srbija je građenje trajnih, harmoničnih odnosa sa klijentima posvećivanjem pažnje njihovim potrebama i kontinuiranim razvojem sebe i svog poslovanja za dobrobit svih klijenata.

U kombinaciji sa stručnošću i usmerenošću naših zaposlenih na klijente, Sberbank Srbija je jedinstven bankarski partner u građenju mostova između kompanija u Srbiji, Rusiji i Zajednici nezavisnih država sa sveobuhvatnim portfolijom bankarskih usluga, kao što su krediti, garancije, razni oblici depozita, platne transakcije u zemlji i inostranstvu (uključujući i one u ruskim rubljama), menjački poslovi, elektronsko bankarstvo, i druge usluge. Doprinos koji Sberbank Srbija pruža zajednici i sredini u kojoj živimo ogleda se kroz kvalitet usluga Banke, stalan razvoj njenih zaposlenih i veliki broj aktivnosti Banke posvećenih očuvanju životnog okruženja. 


Misija

Naš cilj je da kreiramo vrednost za naše klijente obezbeđujući im jednostavne, praktične i inovativne proizvode i usluge. Taj cilj ostvarićemo odgovornim kreditiranjem i uz pomoć naših talentovanih i posvećenih zaposlenih.

Pronalazimo rešenja i za najsloženije zahteve fizičkih lica i preduzeća. Zadovoljstvo naših klijenata, zajedno sa internom efikasnošću, rezultira stvaranjem vrednosti za naše akcionare.

Vizija

Inovativna banka od poverenja sa kojom klijenti vole da sarađuju, a na koju su zaposleni ponosni.

Organizaciona struktura

 


Bitne činjenice

  Sberbank Europe
Sberbank Srbija
Zemlje 8 1
Broj ekspozitura 187 32
Broj zaposlenih 3.863 722
Broj klijenata 774.000 170.900
Dobit posle oporezivanja 13.6 miliona evra 3.19 miliona evra
Ukupna aktiva
12.94 milijardi evra

 1.34 milijardi evra

Podaci zaključno sa 31.12.2020. godine


Sberbank Europe AG

Austrija

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Vienna, Austria
Tel: +43 1313 400
Fax:+43 1313 40 3682
www.sberbank.at

Slovenija

Sberbank Banka d.d.
Dunajska 128a
1000 Ljubljana, Slovenia
Tel: +386 1 53 07 400
Fax:+386 1 53 07 555
www.sberbank.si

Bosna i Hercegovina

Sberbank BH d.d.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
Tel :+387 33 29 56 01
Fax:+387 33 26 38 32
www.sberbank.ba

Banja Luka

Jevrejska 71
78 000 Banja Luka, Bosnia-Herzegovina
Tel :+387 51 241 100
Fax:+387 51 213 391
www.sberbankbl.ba

Mađarska

Magyarorszagi Volksbank Zrt.
Rákóczi út 7
1088 Budapest, Hungary
Tel: +361 328 6666
Fax:+361 328 6660
www.sberbank.hu

Hrvatska

Sberbank d.d.
Varšavska 9
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4801 300
Fax:+385 1 4801 365
www.sberbank.hr

Češka Republika

Sberbank CZ., a.s.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4, Czech Republic
T +42 (0)221 969 911
F +42 (0)221 969 951
www.sberbank.cz