Važno obaveštenje


Sberbank Europe AG potpisala ugovor o prodaji svojih banaka

 

Sberbank Europe AG potpisala ugovor o prodaji svojih banaka u Centralnoj i Istočnoj Evropi, sa željom da se fokusira na druga tržišta


Sberbank Europe AG potpisala je 3. novembra 2021. godine sa AIK banka a.d. Beograd, Gorenjska banka d.d. Kranj i Agri Europe Cyprus Limited ugovor o prodaji svojih banaka u Bosni i Hercegovini (Sberbank BH d.d. i Sberbank a.d.), Hrvatskoj (Sberbank d.d.), Mađarskoj (Sberbank Magyarország Zrt.), Srbiji (Sberbank Srbija a.d.) i Sloveniji (Sberbank banka a.d.). Ukupna aktiva pomenutih banaka iznosi 7.329 milijardi evra, ukupno imaju 162 ekspoziture i svoje usluge pružaju za oko 600.000 klijenata (podaci iz 2020. godine).

Sberbank Europe AG odlučila je da smanji svoje geografsko prisustvo u Centralnoj i Istočnoj Еvropi, a sve u nameri da se fokusira na druga tržišta i nastavi poslovanje u skladu sa svojim novim poslovnim modelom, dok Sberbank Češka ostaje u vlasništvu Sberbank Europe AG i nastaviće da posluje kao i do sada.

Nakon pažljive analize nekoliko opcija, transakcija sa AIK bankom, Gorenjskom bankom i Agri Europe Ciprus Limited bila je najatraktivnija za Sberbank Europe AG.

Pomenuti kupci imaju veliko regionalno prisustvo, jasnu viziju budućeg razvoja i odlučni su u nameri da nastave dalji razvoj svih banaka, osiguravajući da klijenti i dalje dobijaju usluge visokog kvaliteta kao i do sada.

Završetak ove transakcije podleže odobrenjima nacionalnih i međunarodnih regulatora, kao i nacionalnih antimonopolskih tela, a očekuje se da čitav proces bude kompletiran tokom 2022. godine.


Pitanja i odgovori

Šta ovo znači za klijente? Šta će se desiti sa tekućim računima, kreditima, karticama i drugim proizvodima?

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji nema uticaja na odnos sa našim klijentima. Sberbank Srbija nastavlja da pruža proizvode i usluge koji su potrebni klijentima, kao i do sada. Ova strateška odluka ne utiče na ugovore i uslove koje klijenti imaju sa Sberbank Srbija. Svi proizvodi i usluge Sberbank Srbija ostaju na raspolaganju klijentima, kao i obično.

Koliko je siguran moj depozit?
Možete li da garantujete stabilnost i sigurnost novca klijenata u banci nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora?

Potpisivanjem ugovora o kupoprodaji ništa se neće promeniti sa ugovorima o štednim računima u Sberbank Srbija. Klijenti će kao i dosad imati pun pristup svojim depozitima.

Da li potpisivanje transakcije utiče na mrežu ekspozitura i fizičko prisustvo banke?

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji nema uticaj na fizičko i tržišno prisustvo Sberbank Srbija. Banka će nastaviti da pruža sve usluge svojim klijentima, kroz istu mrežu ekspozitura.

Da li i ubuduće nastavljam rad sa mojim ličnim bankarom?

Ova transakcija ni na koji način ne utiče na rad naših ličnih bankara. Kao i do sada sve usluge Sberbank Srbija ostaju vam na raspolaganju. U slučaju da se vaš lični bankar promeni, bićete blagovremeno obavešteni.

Da li očekujete promene u poslovanju banke u narednom periodu?

Sberbank Srbija nastavlja da posluje kao i do sada u skladu sa aktuelnom strategijom, pružajući usluge klijentima na najvišem mogućem nivou.Ova strateška odluka neće uticati na promenu uslova pod kojima Sberbank Srbija danas pruža svoje usluge klijentima.

Da li će se status klijenata u banci promeniti ili ne?

Ništa se neće promeniti u vezi sa statusom klijenata u Sberbank Srbija.