Upravni odbor

Predsednik upravnog odbora

Arndt Nikolai Roechling

Član Izvršnog odbora nadležan za finansije
u Sberbank Europe AG


Članovi upravnog odbora 

Alexander Witte

Član Upravnog odbora

Ilka Willius

Član Upravnog odbora

Rainer Schamberger

Član Upravnog odbora

Mlađan Dinkić

Član Upravnog odbora

Dr Jacek Brezezinski

Član Upravnog odbora


Izvršni odbor
Sberbank Srbija a.d.

Marijana Vasilescu

Predsednik Izvršnog odbora

Vladimir Pajović

Član Izvršnog odbora

Miloš Nedeljković

Član Izvršnog odbora

Vladimir Bošković

Član Izvršnog odbora