Upravni odbor

Predsednik upravnog odbora

Arndt Nikolai Roechling

Član Izvršnog odbora nadležan za finansije
u Sberbank Europe AG


Članovi upravnog odbora

Elena Viklova

Generalni direktor u okviru Međunarodne
poslovne funkcije Sberbank Rusije

Mag. Dr. Jacek Brzezinski

Nezavisni savetnik za privredu

Mlađan Dinkić

Direktor MD Solution d.o.o. Beograd

 

Ilka Willius

Direktor odeljenja za centralno upravljanje informacijama, budžetom i planiranjem


Izvršni odbor
Sberbank Srbija a.d.

Marijana Vasilescu

Predsednik Izvršnog odbora

Vladimir Pajović

Član Izvršnog odbora

Miloš Nedeljković

Član Izvršnog odbora