Investicioni kredit

 Kredit za razvoj Vašeg poslovanja

Prednosti

Idealan kredit za kupovinu i rekonstrukciju nepokretnosti

Period otplate do 120 meseci

Idealno rešenje za proširenje i unapredjenje poljoprivrednog gazdinstva


Pregled uslova

Investicioni kredit za poljoprivrednike namenjen je kupovini poljoprivrednog zemljišta, proširenju osnovnog stada, kao i ulaganjima u objekte poljoprivredne namene.

  • Maksimalni iznos kredita do 30000 EUR
  • Krediti sa rokom otplate do 120 meseci
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Obrada zahteva do 1,5%, zavisno od visine kredita

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 120 meseci
NKS na godišnjem nivou
8,95% u prvih 36 meseci, nakon toga 5,50% + 3M BELIBOR
EKS na godišnjem nivou 10.76%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 4.553.575,31 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine. Visina efektivne kamatne stope od potrebnih sredstava obezbeđenja u skladu sa Kreditnom politikom banke.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer RSD sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 120 meseci
NKS na godišnjem nivou
5,25% + 3M BELIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 9.95%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 4.408.664,57 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.EKS obračunat na dan 04.10.2018 godine, a interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine. Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 02.10.2018. godine iznosi 2.92. Visina efektivne kamatne stope od potrebnih sredstava obezbeđenja u skladu sa Kreditnom politikom banke.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer EUR
Iznos kredita 30.000 EUR
Rok otplate 120 meseci
NKS na godišnjem nivou
6.45% + 3M EURIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 7.53%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 40.350,62 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine, a interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 02.10.2018. godine iznosi -0.32. Visina efektivne kamatne stope zavisi od potrebnih sredstava obezbeđenja u skladu sa Kreditnom politikom banke.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Investicioni kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).