Kredit za obrtna sredstva

 Rešenje za sigurno poslovanje

Prednosti

Kredit namenjen je ulaganjima u finansiranje obrtnih sredstava

Period otplate do 36 meseci

Podrška Vašim svakodnevnom aktivnostima


Pregled uslova

Kredit za obrtna sredstva omogućava Vam nabavku stočne hrane, đubriva, semena, pogonskog goriva, sredstava za zaštitu i drugog repromaterijala, po povoljnim uslovima.

  • Brz i jednostavan način da dođete do obrtnih sredstava
  • Period otplate do 36 meseci
  • Krediti u dinarima ili indeksirani u EUR
  • Kamata na kredite u dinarima fiksna tokom otplate kredita
  • Opterećenje prihoda do 50%
  • Obrada zahteva do 1,5%, zavisno od visine kredita

Reprezentativni primeri

Reprezentativni primer* RSD
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou
9,45% fiksna
EKS na godišnjem nivou 16,47%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 1.153.394,99 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080. RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer* RSD sa varijabilnom kamatnom stopom
Iznos kredita 1.000.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou
5,75% + 3M BELIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 15,60%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 1.140.737,26 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080. RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD


* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine. . Vrednost 3M BELIBOR-a na dan 02.10.2018. godine iznosi 2.92. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentativni primer* EUR
Iznos kredita 10.000 EUR
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou
6.95% + 3M EURIBOR, promenljiva
EKS na godišnjem nivou 13.16%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata***): 11.073,87 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080. RSD
- Osiguranje nepokretnosti - godišnje: 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
1.7 EUR u dinarskoj protivvrednosti
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine. Vrednost 3M EURIBOR-a na dan 02.10.2018. godine iznosi -0.32. Visina efektivne kamatne stope zavisi i od potrebnih sredstava obezbeđenja, u skladu sa Kreditnom politikom banke.
*** Trošak kamate predstavlja zbir ukupne redovne i interkalarne kamate. Interkalarna kamata dospeva 08.10.2018. godine, jednaka je nominalnoj godišnjoj kamatnoj stopi i naplaćuje se za period od puštanja kredita u tečaj do datuma dospeća prvog anuiteta po kreditu.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Kredit za obrtna sredstva

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).