Program subvencionisanog kreditiranja za ulaganje u poljoprivredu

Lako do potrebnih sredstava

Prednosti

Krediti uz subvenciju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine uz nominalnu kamatnu stopu već od 1%

Krediti u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom

Maksimalan rok otplate do 60 meseci


Opis proizvoda

Program subvencionisanog kreditiranja koji se realizuje u skladu sa članom 42a Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“ broj 10/13, 142/14, 103/15, 101/16). Pravo na kreditnu podršku ostvaruju: 1) fizička lica - nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2) preduzetnici, 3) pravna lica: zemljoradničke zadruge, mala i mikro preduzeća, a sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku („Službeni glasnik RS“ broj 48/17).

  • Nominalna kamatna stopa od 1%* fiksno
  • Krediti u dinarima
  • Rok otplate do 60* meseci
  • Nabavka hrane za životinje
  • Investiociona ulaganja u mehanizaciju i opremu
  • Razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva

* Sve u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Reprezentativni primer

Reprezentativni primer - Subvencionisani kredit

Reprezentativni primer za kredit sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za razvoj stočarstva, ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva, nabavku hrane za životinje i investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu.

Iznos kredita 2.000.000 RSD
Rok otplate 36 meseci
NKS na godišnjem nivou
3.00% fiksna
EKS na godišnjem nivou 6.26%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 2.093.847,08 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.5%
- Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno):  159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
EKS obračunat na dan 08.05.2019. godine.

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Reprezentavitni primer - Subvencionisani kredit za ulaganja u opremu namenjenu biljnoj proizvodnji

Reprezentativni primer za kredit sa subvencijom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine za investiciona ulaganja u odrđene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Iznos kredita 2.000.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou
3% fiksna
EKS na godišnjem nivou 5.24%
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 2.156.242,91 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Overa založne izjave: 10.080 RSD
- Osiguranje nepokretnosti (godišnje): 40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
- Upis hipoteke: 20.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 1.5%
- Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno):  159,00 RSD


Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. . EKS obračunat na dan 08.05.2019. godine

Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Program subvencionisanog kreditiranja za ulaganje u poljoprivredu

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam sa uputstvom o zaštiti podataka

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta