Subvencionisani krediti za kupovinu robe proizvedene u Belorusiji

 Jedinstvena ponuda na domaćem tržištu

Prednosti

Jedinstvena ponuda na domaćem tržištu

Dinarski kredit sa rokom otplate do 5 godina

Mogućnost kreditiranja za kupovinu vozila i opreme proizvedene u Belorusiji


Pregled uslova

Subvencionisani krediti za kupovinu robe proizvedene u Belorusiji Vam pružaju sledeće pogodnosti:

  • Kupovina novih proizvoda proizvedenih u Belorusiji
  • Dinarski kredit sa rokom otplate do 5 godina
  • Maksimalan iznos kredita je 90% vrednosti investicije, uključujući PDV

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer* RSD
Iznos kredita 3.000.000 RSD
Rok otplate 60 meseci
NKS na godišnjem nivou
5.25% fiksno
EKS na godišnjem nivou 7.32%**
Ukupan iznos kredita (glavnica i kamata): 3.417.477,10 RSD
Troškovi koji prate odobrenje kredita:

- Menice: 250 RSD
- Izveštaj kreditnog biroa: 246 RSD
- Trošak uspostave zaloge: 5.000 RSD
- Overa izjave zalogodavca: 770 RSD
- Osiguranje kasko: 30.000 RSD
- Naknada za obradu zahteva: 0.5%
- Administriranje kreditne partije (mesečno):
210 RSD
-Naknada za održavanje tekućeg računa (mesečno): 159,00 RSD


 

* Okvirni, prosečni iznosi na koje banka ne utiče jer zavise od taksi i naknada sudova, opština, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
** EKS obračunat na dan 04.10.2018. godine.


Kliknite ovde za informacije o reprezentativnim primerima za sve kreditne proizvode Sberbank.

Zainteresovan/a sam za Subvencionisani krediti za kupovinu robe proizvedene u Belorusiji

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka

Proces online apliciranja za proizvod

Izračunajte svoju ratu pomoću kreditnog kalkulatora

Prijavite se online

Očekujete poziv Sberbank agenta


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći. 

Kamatna stopa kod kredita indeksiranih u stranoj valuti menja se kvartalno, u skladu sa kretanjem tromesečnog EURIBOR-a (za kredite indeksirane u EUR).