Dragi kandidati,

Hvala Vam na interesovanju za rad u Sberbank Srbija a.d. Beograd.

Molimo Vas da sve tražene podatke o sebi i svom iskustvu unesete pažljivo, ažurno i odgovorno kako bismo u procesu pregledanja biografija bili sigurni u njihovu istinitost. Aplikacija je jednostavna za popunjavanje i potrebno je oko petnaest minuta da bi se završio ceo proces. Kada završite sa prijavom, na ekranu će se pojaviti automatski odgovor da je Vaša prijava primljena. Ukoliko se poruka ne pojavi, kontaktirajte nas na recruitment@sberbank.rs. Razmatraće se samo prikupljene on-line aplikacije. Kompletno i uredno popunjena aplikacija će Vas predstaviti na pravi način, kao motivisanog i posvećenog člana Sberbank tima. Hvala Vam unapred na tome.

Puno sreće u procesu selekcije!

Dear candidates,

Thank you for your interest in working at Sberbank Srbija AD Belgrade.

Please provide all requested information about yourself and your experience carefully, accurately and responsibly in order to help us to be sure in its truthfulness during the process of reviewing the biographies. The application is easy to fill, and it takes about fifteen minutes to complete the process. When you finish filling the application, an automatic confirmation will appear on the screen that application is received. If the message does not appear, contact us at recruitment@sberbank.rs. Only applications collected online will be considered. Completely and properly completed application will present you in the right way, as a motivated and dedicated member of Sberbank team. Thank you in advance for that.

Good luck in the selection process!

PRIJAVNI FORMULAR - APPLICATION FORM

LIČNE INFORMACIJE - PERSONAL INFORMATION

OBRAZOVANJE - EDUCATION

RADNO ISKUSTVO - WORK EXPERIENCE

TRENINZI - TRAININGS

POZNAVANJE RADA NA RAČUNARU - PC SKILLS

Navedite programe koje najčešće koristite i nivo poznavanja
Software applications you use the most and knowledge level

ZNANJE JEZIKA - LANGUAGES

Navedite jezike koje govorite i nivo poznavanja
Languages you speak and knowledge level

ENGLISH

DODATNA PITANJA - ADDITIONAL QUESTIONS

Da li ste ranije konkurisali za neku poziciju u Sberbank Srbija A.D.?
Have you already applied for a position in Sberbank Srbija A.D.?

Da li imate rodjake ili bliske prijatelje koji rade u Sberbank Srbija A.D.?
Do you have relatives or close friends who work in Sberbank Srbija A.D.

DODATNE INFORMACIJE - ADDITIONAL INFORMATION

Očekivana plata i otkazni rok (broj dana)
Salary expectations and notice period (no of days)

REFERENCE - REFERENCES

Ime osobe koja Vam može dati preporuku i pozicija na kojoj radi
Name of the person who can give you reference and his/her positon

CV i dodatni fajlovi - CV and additional files

Okači CV
Upload CV
Okači Dokument
Browse File

Garantujemo Vam da su sve informacije prikupljene ovim upitnikom poverljive i biće korišćene samo i jedino u svrhu selekcije kandidata za određeno radno mesto u Sberbank Srbija a.d. Informacije u upitniku se neće koristiti u druge svrhe i neće se prosleđivati trećem licu. Banka, u skladu sa svojom generalnom praksom i usvojenim najvišim standardima poslovanja i odnosa prema svojim klijentima, zaposlenima i drugim licima, u toku trajanja obrade predmetnih podataka o ličnosti kandidata je preduzela sve „tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, i utvrdila je obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.”

We guarantee that all the information collected in this questionnaire are confidential and will be used only and solely for the purpose of selection of candidates for a certain position at Sberbank Srbija AD. The information in the questionnaire will not be used for any other purpose and will not be passed on to third parties. The Bank, in accordance with its general practice and highest adopted standards of business and relationship with its clients, employees and other persons, in the course of the processing of personal data has taken all “technical, staffing and organizational data protection measures, in accordance with established standards and procedures, which are needed to protect data from loss, destruction, unauthorized access, alteration, publishing and any other abuse, and determined the obligation of persons employed in processing to maintain the confidentiality of data.”