Javno - Privatno Partnerstvo (JPP)

 Gradimo zajedno!

Prednosti

Privatno finansiranje javne infrastrukture

Kupovanje usluga umesto objekata

Inovativni pristup u raspodeli odgovornosti i rizika


Opis i uslovi

Saradnja između javnog i privatnog sektora u cilju izgradnje nove infrastrukture od javnog interesa, postala je globalni trend. Za javne infrastrukturne projekte, kao što su auto-putevi, bolnice, škole, javne ustanove, železnice, uvođenje vodovodnih instalacija i sl, potrebna su velika ulaganja koja često prevazilaze kapacitete zaduživanja javnog sektora. U prošlosti je isključivo javni sektor pokretao ovakve projekte i njima upravljao.

I pojedine vlade zemalja u centralnoj Evropi počele su da se odlučuju za javno-privatna partnerstva, jer ih vide kao način da završe projekte na vreme i u okviru raspoloživog budžeta, ali I kao model za privlačenje stranih investicija.

Javno-privatna partnerstva postoje u različitim oblicima. Glavni nosioci po modelu JPP:

  • Lokalna vlast
  • Projektna kompanija – privatni sponzori
  • Pravni i finansijski savetnici
  • Poslovne banke

Klјučni aspekti

  • Inovativni pristup u raspodeli odgovornosti i rizika
  • Kupovanje usluga umesto objekata
  • Privatno finansiranje javne infrastrukture

Sve češće JPP imaju oblik koncesionih ugovora između javnih i privatnih partnera.