Rešenje za siguran izvoz

 Pogodnosti za izvoznike za Rusiju

Prednosti

Poseban paket proizvoda za zaštitu od valutnog rizika

Sigurnost Vaših potrazivanja

Precizno planiranje finansija


Opis proizvoda

Rešenje za siguran izvoz je namenjeno izvoznicima na tržište Rusije koji žele da se zaštite od valutnog rizika i istovremeno uvek imaju zagarantovan iznos potraživanja u EUR ili RSD.

Iskoristite specijalne prednosti ovog paketa proizvoda i obezbedite pouzdanije planiranje tokova novca, a transakcije pokrivene kreditnim osiguranjem će obezbediti sigurniju naplatu potraživanja prema kupcima Vaših izvoznih proizvoda.

Prednosti rešenja za siguran izvoz:
  • Terminska kupoprodaja deviza koja obezbeđuje sredstva po unapred ugovorenom kursu u EUR ili USD, bez obzira što je izvoz izvršen u rubljama (RUB)
  • Kreditna linija indeksirana u rubljama (RUB), koja omogućava da se transakcija realizuje u slučaju kašnjenja plaćanja od strane ino-kupaca
  • Kreditno osiguranje koje predstavlja osiguranje naplate potraživanja uz podršku Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI)