Flexi Control

Za stabilnost i predvidivost Vaših obaveza!

Prednosti

Fiksirana kamatna stopa - nema rizika od promene kamatne stope

Nema rizika od promene deviznog kursa

Efikasno planiranje troškova i relaksirane mesečne obaveze

Kredit za obrtna sredstva sa rokom do 36 meseci

Finansiranje različitih poslovnih namena


Pregled uslova

Kako bi Vaš biznis ostvario svoj pun potencijal i konstantno napredovao, Sberbank je kreirala Flexi Control  kredit u dinarima sa fiksnom kamatnom stopom za ceo period otplate.
Flexi Control kredit Vam omogućava da efikasno planirate svoje poslovanje i u trenutku povlačenja sredstava fiksirate svoju obavezu.

Flexi je višenamenski kreditni proizvod koji se prilagođava Vašim poslovnim potrebama. Uz Flexi kredit u svakom trenutku imate raspoloživa sredstva za efikasno planiranje i stabilan rast Vašeg poslovanja:

  • Kredit za opšte poslovne namene
  • Kredit za finansiranje obrtnih sredstava i tekuće likvidnosti

Višenamenski kredit možete koristiti za finansiranje širokog spektra obaveza:

  • Nabavka sirovina
  • Otplata obaveza prema dobavljačima
  • Ostale poslovne aktivnosti

 


Napomena

U skladu sa preporukom NBS, želimo da Vas upozorimo da uzimanje kredita indeksiranih stranom valutom nosi kursni rizik – u slučaju jačanja dinara iznos mesečne rate u dinarskoj protivvrednosti će biti manji, dok će u slučaju slabljenja dinara iznos mesečne rate kredita u dinarskoj protivvrednosti biti veći.


Zainteresovan/a sam za Flexi kredit

Unesite Vaše podatke i očekujte poziv agenta

Obaveštavamo Vas da smo primili prigovor koji ste nam uputili i da je isti prosleđen na dalje postupanje nadležnim odeljenjima Sberbank Srbija a.d. Beograd.
Zvaničan odgovor će Vam biti poslat u zakonski predviđenom roku.
Saglasan(a) sam da moji podaci budu obrađeni

Obaveštenje o obradi podataka