Poslovni računi

 Ono što Vašem poslovanju treba. 

Prednosti

Dinarski, devizni i namenski računi

Obavljajte platni promet u zemlji i u inostranstvu

Jednostavan proces otvaranja računaTekući račun

Za otvaranje računa je potrebno da, po prikupljanju potrebne dokumentacije, posetite Sberbank Srbija gde će Vam savetnik za klijente otvoriti račune po Vašem izboru – dinarske, devizne, namenske ili račune Dobro jutro štednje.


Viševalutni račun

Obezbeđujemo brzu uslugu otvaranja računa posebno značajnu za klijente koji posluju u multi-valutnom okruženju. Otvorite Viševalutni račun i obavljajte usluge platnog prometa i kupoprodaje deviza u pet valuta (EUR, USD, RUB, CHF i GBP) podnošenjem samo jednog zahteva za otvaranje deviznog računa. Međunarodni platni promet možete obavljati po svim osnovama u skladu sa Zakonom i sa svim zemljama u svetu.


Escrow račun

Escrow račun je garancija da će posao biti izvršen u skladu sa osnovnim Ugovorom. To je račun sa posebnom namenom, koji se vezuju za pojedine konkretne poslove.
Uloga Banke u ovoj transakciji, je da deluje u svojstvu nepristrasnog agenta, držeći novčana sredstva deponovanim u ime stranaka Ecscrow ugovora, kao i da obezbedi:

• Usluge deponovanja koje obezbeđuju sigurnu kontrolu nad novčanim sredstvima
• Savetodavne usluge u strukturiranju transakcije
• Da se sredstva oslobađaju u skladu sa unapred ugovorenim uslovima

Zaštite svoje poslovanje i obezbedite kontrolu nad vašim novčanim sredstvima!


Međunarodni kliring u devizama

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Sberbank Srbija učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Sberbank Srbija, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućuje brže i efikasnije obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka.

Više o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: https://www.nbs.rs/sr/ciljevi-i-funkcije/platni-sistem/nbs-operator/kliring/index.html


Dokumenta

Preuzmite spisak potrebne dokumentacije.