Usluge plaćanja

Siguran potez uz pravog partnera

Prednosti

Široka korespodentska mreža

Jednostavan proces

Najpovoljniji način da obavljate platni promet sa inostranstvom

 

Domaći platni promet

Radi pružanja efikasnijeg i jeftinijeg platnog prometa u evrima za stanovništvo i privredu, Sberbank Srbija učestvuje u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama, na osnovu sporazuma sa Narodnom bankom Srbije koja je operator ovog sistema.

Pored Sberbank Srbija, učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama su petnaest banaka sa sedištem u Republici Srbiji, Narodna banka Srbije, kao i na osnovu Sporazuma o kliringu međubankarskih i međunarodnih plaćanja zaključenog između Narodne banke Srbije i Centralne banke Bosne i Hercegovine – pet banaka iz Bosne i Hercegovine

Sistem međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama omogućuje:

 • Brže i efikasnije
 • Obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka


Obavljanje transakcija bez troskova korespodentskih banaka

Učesnici u Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: PDF dokument

Više o Sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama: http://www.nbs.rs/internet/latinica/35/sistem/kliring_dev.html

Za platni promet i sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je da navedete:

 • IBAN (International Bank Account Number)
 • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)


Na taj način, omogućena vam je automatska obrada platnog naloga u celoj Evropi.

Prilikom popunjavanja naloga, posebnu pažnju obratite na podatke o banci i broju računa korisnika doznake.

E-mail adresa za sve informacije u vezi sa inostranim platnim prometom: platni.promet@sberbank.rs

Valuta Korespodentna banka SWIFT / BIC Adresa
EUR
EUR Sberbanka Banka d.d. Slovenia SABRSI2x
EUR Deutsche Bank AG Frankfurt Germany 1,2 DEUTDEFF
EUR Commerzbank AG Frankfurt Germany COBADEFF
EUR DZ Bank AG Frankfurt Germany GENODEFF
EUR Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
EUR WGZ Bank EG Duesseldorf Germany GENODEDD
USD
USD Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
USD Sberbank Europe AG SABRATWW
CHF
CHF SBERBANK (SWITZERLAND)AG,ZURICH SLBZCHZZ
RUB
RUB Sberbank of Russia,Russian Federation SABRRUMM
CAD
CAD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
GBP
GBP Sberbank Europe AG SABRATWW
GBP Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
AUD
AUD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
SEK
SEK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
NOK
NOK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
DKK
DKK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
JPY
JPY Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X

Za placanje u rubljama neophodno je da nam klijent dostavi VO kod
Za komercijalne uplate u evrima

 • Za komercijalne uplate u evrima
 • Za FX i MM plaćanja u evrima
 • Za komercijalne uplate u američkim dolarima
 • Za FX i MM plaćanja u američkim dolarima

Ino platni promet

Za platni promet i sva plaćanja prema zemljama EU poželjno je da navedete:

 • IBAN (International Bank Account Number)
 • BIC (Bank Identifier Code tj. S.W.I.F.T adresa)


Na taj način, omogućena vam je automatska obrada platnog naloga u celoj Evropi.

Prilikom popunjavanja naloga, posebnu pažnju obratite na podatke o banci i broju računa korisnika doznake.

E-mail adresa za sve informacije u vezi sa inostranim platnim prometom: platni.promet@sberbank.rs

Valuta Korespodentna banka SWIFT / BIC Adresa
EUR
EUR Sberbanka Banka d.d. Slovenia SABRSI2x
EUR Deutsche Bank AG Frankfurt Germany 1,2 DEUTDEFF
EUR Commerzbank AG Frankfurt Germany COBADEFF
EUR DZ Bank AG Frankfurt Germany GENODEFF
EUR Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
EUR WGZ Bank EG Duesseldorf Germany GENODEDD
USD
USD Sberbank of Russia Moscow SABRRUMM
USD Sberbank Europe AG SABRATWW
CHF
CHF SBERBANK (SWITZERLAND)AG,ZURICH SLBZCHZZ
RUB
RUB Sberbank of Russia,Russian Federation SABRRUMM
CAD
CAD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
GBP
GBP Sberbank Europe AG SABRATWW
GBP Sberbank of Russia, Moscow SABRRUMM
AUD
AUD Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
SEK
SEK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
NOK
NOK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
DKK
DKK Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X
JPY
JPY Sberbank CZ a.s., Prague VBOECZ2X

Za placanje u rubljama neophodno je da nam klijent dostavi VO kod
Za komercijalne uplate u evrima

 • Za komercijalne uplate u evrima
 • Za FX i MM plaćanja u evrima
 • Za komercijalne uplate u američkim dolarima
 • Za FX i MM plaćanja u američkim dolarima

Međunarodni / međubankarski kliring

Sberbank učestvuje u sistemu međunarodnog i međubankarskog kliringa plaćanja u devizama koji Vam omogućava:

 • Brže i efikasnije obavljanje transakcija
 • Obavljanje transakcija bez troškova korespodentskih banaka