SAMO ZA SBERBANK KLIJENTE: OSTAVITE VAŠE PODATKE RADI AŽURIRANJA
Podaci za identifikaciju
E-mail za buduću komunikaciju s Bankom
Saglasan(a) sam da se komunikacija s Bankom vrši elektronskim putem

Saglasnost za komunikaciju elektronskim putem

E-mail za zelenu budućnost
Preko 20 000 Sberbank klijenata već je ostavilo svoju e-mail adresu i uključilo se u akciju "E-mail za zelenu budućnost". Za svakog od njih, Sberbank će zasaditi po jedno drvo.

Ukoliko ste Sberbank klijent, pozivamo Vas da se i Vi priključite ovoj akciji kako biste ubuduće komunicirali sa bankom preko e-maila.

Upisivanjem podataka na ovoj stranici, prelazite na brži i efikasniji način komuniciranja i samim tim dopinosite očuvanju i stvaranju novih zelenih površina u Srbiji.

I ne samo to: za svakog Sberbank klijenta koji ostavi svoju e-mail adresu zasadićemo po jedno drvo.

Zasadi svoj e-mail već danas.