E-mail za zelenu budućnost
Ukoliko ste Sberbank klijent, a još uvek niste ostavili svoju e-mail adresu, pozivamo Vas da se priključite akciji "E-mail za zelenu budućnost" kako biste ubuduće komunicirali sa bankom preko e-maila.

Upisivanjem podataka na ovoj stranici prelazite na brži i efikasniji način komuniciranja i samim tim doprinosite očuvanju i stvaranju novih zelenih površina u Srbiji.

I ne samo to: za svakog Sberbank klijenta koji ostavi svoju e-mail adresu zasadićemo po jedno drvo.

Zasadi svoj e-mail već danas.

SAMO ZA SBERBANK KLIJENTE: OSTAVITE VAŠE PODATKE RADI AŽURIRANJA
Podaci za identifikaciju
E-mail za buduću komunikaciju s Bankom
Saglasan(a) sam da se komunikacija s Bankom vrši elektronskim putem

Saglasnost za komunikaciju elektronskim putem